เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8344 รูป
สามเณร
286 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8847 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
70 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7161 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดศรีเพชรพัฒนา

รหัสวัด
02740304003

ชื่อวัด
วัดศรีเพชรพัฒนา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 19 เดือน กันยายน ปี 2505

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 12 เดือน มกราคม ปี 2522

ที่อยู่
บ้านศรีเพชร

เลขที่
54

หมู่ที่
3

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
โรงเข้

เขต / อำเภอ
บ้านแพ้ว

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74120

เนื้อที่
20 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0958899979

อีเมล์
temteng@gmail.com

จำนวนเข้าดู : 849

ปรับปรุงล่าสุด : 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 22:56:40

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 16:33:12

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดศรีเพชรพัฒนาตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2505
เดิมชื่อว่า วัดใหม่ศรีเพชร
 ต่อมาเปลี่ยนชื่อมาเป็น "วัดศรีเพชรพัฒนา" โดยมีพระอาจารย์แถม เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ได้นำคณะเดินทางไปกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดเขาอีส้าน จังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ่งเป็นอาจารย์ และได้ขอพระพุทธรูปเพื่อจะนำมาประดิษฐานที่วัดสร้างใหม่ (วัดศรีเพชรพัฒนา) แห่งนี้
ท่านให้พระอาจารย์แถมขึ้นไปดูบนเขาและเลือกเอาเอง ท่านได้เลือกหลวงพ่อศิลาเพชร
 ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าปางสมาธิและอยู่ในสภาพชำรุด ท่านได้หาชิ้นส่วนที่ชำรุดประกอบจนครบองค์และพาญาติโยมไปอัญเชิญมาไว้ยังวัดใหม่ศรีเพชร แล้วนำชื่อพระพุทธรูปมาตั้งเป็นชื่อวัด
วัดศรีเพชรพัฒนาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2522 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 7 เมตร ยาว 22 เมตร

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสาครวชิราภรณ์ สจฺจวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2565

พระเจือน กิตฺติปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระถวัลย์ จิตฺตปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

ชัชวาล ชินวโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-12-2564

สายชล สุจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-12-2564

มานะ มหาธีโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-12-2564

สม อาภาธโร

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-12-2564

ประกิจ ปญฺญาวชิโร

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-12-2564

สุธน อํสุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-12-2564

บอล์ล รตนโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-12-2564

ศตวรรษ สนฺตมโน

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-08-2565

แม่ชีกอบกาญจน์ วาสนาสถาพร

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

แม่ชีแดง เสือนาค

ข้อมูลเมื่อ : 22-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

จีรศักดิ์ จิรสุโภ

ข้อมูลเมื่อ : 24-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-08-2565

สัมพันธ์ สุธีโร

ข้อมูลเมื่อ : 24-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-08-2565

ชลนัทธี ชยทตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 24-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-08-2565

ชวิศ ชนุตฺตโม

ข้อมูลเมื่อ : 24-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-08-2565

ชัยยา ชาคโร

ข้อมูลเมื่อ : 24-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-08-2565

พีระพงษ์ พทฺธธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 24-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 27-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

หอสวดมนต์

ข้อมูลเมื่อ : 19-10-2564

เปิดดู 132 ครั้ง

หลวงพ่อศรีสรรเพ...

ข้อมูลเมื่อ : 19-10-2564

เปิดดู 112 ครั้ง

หอกระจายข่าว

ข้อมูลเมื่อ : 19-10-2564

เปิดดู 933 ครั้ง

ศาลาฌาปนสถาน

ข้อมูลเมื่อ : 19-10-2564

เปิดดู 1342 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด