เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8344 รูป
สามเณร
286 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8847 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
70 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7161 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดธรรมจริยาภิรมย์

รหัสวัด
02740302002

ชื่อวัด
วัดธรรมจริยาภิรมย์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 09 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 500

ที่อยู่
วัดธรรมจริยาภิรมย์

เลขที่
139

หมู่ที่
ม.1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หลักสาม

เขต / อำเภอ
บ้านแพ้ว

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74120

เนื้อที่
44 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
083-9046409

อีเมล์
watthamjariyapirom@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นศูนย์การเรียนศูนย์การเรียนรู้วัดธรรมจริยาภิรมย์
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 2309

ปรับปรุงล่าสุด : 18 มกราคม พ.ศ. 2565 20:39:03

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 16:31:01

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดธรรมจริยาภิรมย์   เดิมชื่อวัดใหม่มธุรส ตั้งอยู่บนพื้นที่นาราบลุ่ม เลขที่   ๑๓๙  หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสาม  อำเภอบ้านแพ้ว   จังหวัดสมุทรสาคร   สร้างขึ้นเมื่อ   พ.ศ. ๒๔๔๔   ต่อมาพระครูธรรมจริยา  ได้ขอเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ว่า  “วัดธรรมจริยา” ซึ่งเป็นนามของท่านเอง  ในฐานะที่ท่านได้ให้คำแนะนำและริเริ่ม     ภายหลังได้มีคำต่อท้ายว่า  “ ภิรมย์ ”  จึงได้ชื่อว่า วัดธรรมจริยาภิรมย์ ”   ซึ่งมีความหมายว่า ความยินดียิ่งในการประพฤติธรรม หรือ หมายความว่า  สถานที่ร่มรื่นควรแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง
ศาสศนสมบัติของวัดธรรมจริยาภิรมย์
- พ.ศ. ๒๔๗๘  ตระกูลศรีสุวรรณร่วมกับคณะ ได้สร้างพระประธานประจำอุโบสถหน้าตัก ๔๙  นิ้ว ให้ชื่อว่า  “หลวงพ่อธรรมจักร” เป็นปางสะดุ้งมาร เกตุเปลวเพลิง ปัจจุบันนำมาประดิษฐานหน้าริมคลองดำเนินสะดวก 
- พ.ศ. ๒๕๒๕  คุณชอุ่ม  สุขเจริญ  ได้สร้างพระพุทธรูป  หน้าตัก ๕๙ นิ้ว ทางวัดได้จัดปิดทอง  และนำประดิษฐานเป็นพระประธาน ในพระอุโบสถแทนองค์เดิมที่ยกมาประดิษฐานหน้าอุโบสถ
- พ.ศ. ๒๕๔๒  มีญาติโยมจิตศรัทธาสร้างพระประธานหน้าตัก ๖๐ นิ้ว มาประดิษฐานไว้หลังอุโบสถ
- พ.ศ. ๒๕๕๓  พระครูสาครจริยาภิรม  ร่วมกับกำนันเผอิญ  ศรีนิเวศน์  เป็นผู้นำชาวบ้านทำการหล่อรูปเหมือนท่านเจ้าคุณพระมงคลโมลี  ขนาดเท่าองค์จริง ประดิษฐานไว้ที่วิหารสร้างใหม่ริมคลองดำเนินสะดวก พร้อมกับย้ายมณฑปจากด้านใน ไปตั้งไว้ริมคลองคู่กับวิหารของท่านเจ้าคุณพระมงคลโมลี
- พ.ศ. ๒๕๕๓  ทางเทศบาลบ้านแพ้ว  ได้ทำการนำพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุที่ได้รับจากรัฐสภานำมาประดิษฐานไว้ ณ. วัดธรรมจริยาภิรมย์
- พ.ศ. ๒๕๕๗  พระครูสาครจริยาภิรม  กำนันเผอิญ  - คุณสุภา  ศรีนิเวศน์และชาวบ้าน  ได้ร่วมกันก่อสร้างเจดีย์สำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  มีชื่อว่า   “พระมหาธาตุรัตนเจดีย์ ”  การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี  ๒๕๖๑
- พ.ศ. ๒๕๕๙  ทางวัดธรรมจริยาภิรมย์  ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณแหวน  คชเสนีและครอบครัวรวมทั้งชาวบ้าน  สร้างพระประธานประดิษฐานภายในพระมหาธาตุรัตนเจดีย์ขึ้น  มีขนาดหน้าตัก  ๘๙  นิ้ว ให้ชื่อว่า  “หลวงพ่ออู่ทอง”
 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสาครจริยาภิรมย์ (สมพงษ์) สมวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระสมุห์นคร จนณธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-12-2564

พระอาลักษณ์ อาทโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระสุพิชิต ฐิตโสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระประกอบ ธมฺมวโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระกฤษฏา สนฺตจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระประวิทย์ ฐานิสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระจุลพล สนฺตกาโย

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระวินัย ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระยอด อุตฺตโร

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระสิทธิชัย ตปสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระวินัย ถิรสทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระสันติ สนฺตจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระแดน จนฺทโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-01-2565

พระกิจการ จารุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 24-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-08-2565

พระพิสิษฐ์ สิริจนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 24-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-08-2565

พระขจรศักดิ์ เตชปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 24-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-08-2565

พระพันกร คุณากโร

ข้อมูลเมื่อ : 24-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-08-2565

พระสงห์ ฐานากโร

ข้อมูลเมื่อ : 24-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-08-2565

พระธนพล ธมฺมวโร

ข้อมูลเมื่อ : 24-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-08-2565

พระวรเดช วรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 24-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-08-2565

พระปิยกิจ ปิยสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 24-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

เปิดดู 1532 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด