เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8512 รูป
สามเณร
317 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9043 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7331 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดพระโพธิ์สัตว์

รหัสวัด

ชื่อวัด
วัดพระโพธิ์สัตว์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
ที่พักสงฆ์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
วัดพระโพธิสัตว์

เลขที่
138/2

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
แจงงาม

เขต / อำเภอ
หนองหญ้าไซ

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72240

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 300

ปรับปรุงล่าสุด : 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 17:26:01

ข้อมูลเมื่อ : 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 16:32:28

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดพระโพธิสัตว์สร้างขึ้นจากความศรัทธาของนายพลกฤษณ์ กิตติธรรมการณ์ และ ผู้ร่วมสร้าง
๑.นายจุ่น กิตติธรรมการณ์
๒.นางบรรจง กิตติธรรมการณ์(มารดา)
๓.น.ส.อโณทัย กิตติธรรมการณ์(น้องสาว)
๔.นายปารเมศ กิตติธรรมการณ์ (น้องชาย)
บริจาคที่ดินและร่วมการก่อสร้าง
เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๗ โดยสร้างเป็นกุฏิปูน จำนวน ๔ห้อง และมีพระจำพรรษา ๒รูป ปีพ.ศ.๒๕๕๘ ได้มีการสร้างศาลาการเปรียญและกุฏิอีก ๓ห้อง โดยมีพระจำพรรษาทั้งหมด ๗รูป โดยมีพระนิวัติ ยอดขวัญ เป็นรักษาการประทานที่พักสงฆ์ ปีพ.ศ.๒๕๖๑ พระกล้า ปัญญาวโร เป็นรักษาการประทานที่พักสงฆ์ โดยมีพระจำพรรษาทั้งหมด๘รูป สามเณร๑รูป ปัจจุบันพ.ศ.๒๕๖๕ มีพระจำพรรษา๖รูปและสามเณร๑รูป มีกุฏิทั้งหมด๑๑ห้อง ศาลาการเปรียญ๑หลัง โรงครัว๑หลัง ห้องน้ำอีก๑หลัง

 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : โฉนด (44.4 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระพงษ์ศักดิ์ศิริ ปญฺญาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 16-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

พระประหยัด เขมิยลาโภ

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

พระฤทธิพล สุจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

พระธงชัย อภิชโย

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญ-ตักบาต ใบ...

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 39 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประทานคู่วัด

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

เปิดดู 68 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วีดีโอดึงสติ

ข้อมูลเมื่อ 21-02-2565

เปิดดู 57 ครั้ง

สาระธรรม

คติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

เปิดดู 208 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ธรรมะนำทาง

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

เปิดดู 152 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

การทำวัตร สวดมนต์

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

โฉนดที่ดิน

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด