เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8512 รูป
สามเณร
317 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9043 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7331 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดใหม่เจริญสุข

รหัสวัด
02711002005

ชื่อวัด
วัดใหม่เจริญสุข

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองปลิง

เขต / อำเภอ
เลาขวัญ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71210

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 385

ปรับปรุงล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 08:49:16

ข้อมูลเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 16:55:43

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดใหม่เจริญสุข ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๙ บ้านสระเตย หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ
จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๔๕ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจดถนนสาธารณะ ทิศไต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ หอระฆัง หอสวดมนต์ ศาลาธรรมสังเวช เมรุ เริ่มก่อสร้างอุโบสถ พ.ศ.๒๕๖๓ ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูป ๓ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว ๑ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๐ นิ้ว ๒ องค์
วัดใหม่เจริญสุข ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๓ เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า วัดใหม่ชัยมงคล การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบคือ
รูปที่ ๑ พระอธิการบุญเลิศ ปภากโร พ.ศ.๒๕๓๓ – ๒๕๓๕
รูปที่ ๒ พระผวน ปภาโส พ.ศ. ๒๕๔๔ – พ.ศ.๒๕๕๐ 
รูปที่ ๓ พระอธิการเนียม อตินนฺโท  พ.ศ.๒๕๕๖ - รูปปัจจุบัน

รายการพระ

พระอธิการเนียม อตินนฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 19-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-12-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด