เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8512 รูป
สามเณร
317 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9043 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7331 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองอำเภอจีน

รหัสวัด
02711006004

ชื่อวัด
วัดหนองอำเภอจีน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 09 เดือน พฤษภาคม ปี 500

ที่อยู่
วัดหนองอำเภอจีน

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ทุ่งกระบ่ำ

เขต / อำเภอ
เลาขวัญ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71210

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 382

ปรับปรุงล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 09:23:21

ข้อมูลเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 16:49:59

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหนองอำเภอจีน ตั้งอยู่ที่บ้านหนองอำเภอจีน หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งกระป่า อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะ ทิศใต้ จดโรงเรียนประถมศึกษา ทิศตะวันออก จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตก จดที่เอกชน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ หอสวดมนต์ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารครึ่งตกครึ่งไม้ ๓ หลัง และตึก ๑ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง ปูชนียวัตถุมี พระประธานประจำอุโบสถ และพระพุทธรูป ๙ องค์
วัดหนองอำเภอจีน ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ เดิมบ้านหนองอำเภอจีน เป็นที่ตั้งของชมรม คนเลี้ยงวัว ในสมัยก่อนการเดินทางไปบำเพ็ญกุศล ราษฎรบ้านหนองอำเภอจีนจะต้องเดินทาง ไปทำบุญที่วัดหนองนกแก้ว การเดินทางลำบากและไม่สะดวก ราษฎรบ้านหนองอำเภอจีนจึง ร่วมใจกันสร้างวัดหนองอำเภอจีนขึ้นเพื่อใช้บำเพ็ญกุศล วัดได้รับความอุปถัมภ์จากราษฎร บ้านหนองอำเภอจีนมาโดยตลอด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระทิม ญาณวีโร พ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๙๐
รูปที่ ๒ พระเฉลิม ขนฺติสาโร พ.ศ. ๒๔๙๑-๒๕๐๑
รูปที่ ๓ พระดี จนฺทโชโต พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๓๐
รูปที่ ๔ พระอธิการทองชุบ วิริโย พ.ศ. ๒๕๓๐- ๒๕๕๑ 
รูปที่ ๕ พระครูสถาพรธรรมรส (สุเทพ ฐานิสฺสโร)พ.ศ.๒๕๕๒ - รูปปัจจุบัน
 

รายการพระ

พระสิทธิชัย ธมฺมกาโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 11-05-2565

พระครูสถาพรธรรมรส ฐานิสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-11-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด