เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8684 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9231 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองใหญ่

รหัสวัด
02711004008

ชื่อวัด
วัดหนองใหญ่

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 07 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองปลิง

เขต / อำเภอ
เลาขวัญ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71210

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 131

ปรับปรุงล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 12:47:07

ข้อมูลเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 16:47:32

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหนองใหญ่ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ หวัดกาญจนบุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๓ งาน ๐๓ ตารางวา สปก. ๔-๓๑ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น หอสวดมนต์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๗ หลัง และตึก ๒ หลัง นอกจากนี้มี หอระฆัง ปูชนียวัตถุมี พระประธานประจำอุโบสถ และ พระพุทธรูปปูนปั้น กว้าง ๒ เมตร สูง ๔ เมตร
วัดหนองใหญ่ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ เดิมมีหนองน้ำใหญ่เพื่อใช้บริโภค ปัจจุบันถมแล้ว และด้วยเหตุนี้จึงตั้งชื่อวัดและหมู่บ้านว่า “หนองใหญ่” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระอธิการจำรัส พ.ศ. ๒๕๒๘
รูปที่ ๒ พระอธิการจำรัส จนฺทวํโส พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๐
รูปที่ ๓ พระอธิการพอง สุวณฺโณ พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๓๒
รูปที่ ๔ พระจำเนียร พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๔๓
รูปที่ ๕ พระอธิการปัญญา มหาปญฺโญ พ.ศ.๒๕๔๓ - ๒๕๕๙
รูปที่ ๖ พระอธิการธนากร กนฺตสีโล พ.ศ. ๒๕๖๐ - รูปปัจจุปัน
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ เปิดสอน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔

รายการพระ

พระอธิการธนกร กนฺตสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 23-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-12-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น