เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8337 รูป
สามเณร
288 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8842 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
70 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7156 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองใหญ่

รหัสวัด
02711004008

ชื่อวัด
วัดหนองใหญ่

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 07 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองปลิง

เขต / อำเภอ
เลาขวัญ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71210

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 364

ปรับปรุงล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 12:47:07

ข้อมูลเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 16:47:32

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหนองใหญ่ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ หวัดกาญจนบุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๓ งาน ๐๓ ตารางวา สปก. ๔-๓๑ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น หอสวดมนต์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๗ หลัง และตึก ๒ หลัง นอกจากนี้มี หอระฆัง ปูชนียวัตถุมี พระประธานประจำอุโบสถ และ พระพุทธรูปปูนปั้น กว้าง ๒ เมตร สูง ๔ เมตร
วัดหนองใหญ่ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ เดิมมีหนองน้ำใหญ่เพื่อใช้บริโภค ปัจจุบันถมแล้ว และด้วยเหตุนี้จึงตั้งชื่อวัดและหมู่บ้านว่า “หนองใหญ่” ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระอธิการจำรัส พ.ศ. ๒๕๒๘
รูปที่ ๒ พระอธิการจำรัส จนฺทวํโส พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๐
รูปที่ ๓ พระอธิการพอง สุวณฺโณ พ.ศ.๒๕๓๑-๒๕๓๒
รูปที่ ๔ พระจำเนียร พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๔๓
รูปที่ ๕ พระอธิการปัญญา มหาปญฺโญ พ.ศ.๒๕๔๓ - ๒๕๕๙
รูปที่ ๖ พระอธิการธนากร กนฺตสีโล พ.ศ. ๒๕๖๐ - รูปปัจจุปัน
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ เปิดสอน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔

รายการพระ

พระอธิการธนกร กนฺตสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 23-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-12-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด