เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองมะสัง

รหัสวัด
02711004009

ชื่อวัด
วัดหนองมะสัง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 05 เดือน มกราคม ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองปลิง

เขต / อำเภอ
เลาขวัญ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71210

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 158

ปรับปรุงล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 12:28:50

ข้อมูลเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 16:41:28

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหนองมะสัง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองมะสัง หมู่ที่ ๓ ตําบลหนองปลิง อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๓ งาน อาณาเขต ทิศเหนือและทิศใต้ จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย หอสวดมนต์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จํานวน ๔ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี เมรุ และศาลาสวดพระอภิธรรม
วัดหนองมะสัง ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระพล พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๔๘๗
รูปที่ ๒ พระชํา พ.ศ. ๒๔๘๗-๒๔๙๐
รูปที่ ๓ พระเจ พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๕๐๑
รูปที่ ๔ พระวิเชียร พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๑๙
รูปที่ ๕ พระไพฑูรย์ พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๗
รูปที่ 5 พระไพโรจน์ พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๓๗
รูปที่ ๗ พระสุวรรณ พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๕๐
รูปที่ ๘ พระหยวด ปสนฺโน พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔
รูปที่ ๔ พระอธิการสมจิต ถิรจิตโต พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๕๙  
รูปที่ ๕ พระอธิการพนม จารุธมฺโม พ.ศ. ๒๕๖๑ - รูปปัจจุบัน                                                                                                                                                                             

 

รายการพระ

พระอธิการพนม จารุธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 23-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-12-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น