เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8337 รูป
สามเณร
288 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8842 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
70 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7156 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองมะสัง

รหัสวัด
02711004009

ชื่อวัด
วัดหนองมะสัง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 05 เดือน มกราคม ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองปลิง

เขต / อำเภอ
เลาขวัญ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71210

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 407

ปรับปรุงล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 12:28:50

ข้อมูลเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 16:41:28

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหนองมะสัง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองมะสัง หมู่ที่ ๓ ตําบลหนองปลิง อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๓ งาน อาณาเขต ทิศเหนือและทิศใต้ จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย หอสวดมนต์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จํานวน ๔ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี เมรุ และศาลาสวดพระอภิธรรม
วัดหนองมะสัง ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระพล พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๔๘๗
รูปที่ ๒ พระชํา พ.ศ. ๒๔๘๗-๒๔๙๐
รูปที่ ๓ พระเจ พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๕๐๑
รูปที่ ๔ พระวิเชียร พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๑๙
รูปที่ ๕ พระไพฑูรย์ พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๗
รูปที่ 5 พระไพโรจน์ พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๓๗
รูปที่ ๗ พระสุวรรณ พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๕๐
รูปที่ ๘ พระหยวด ปสนฺโน พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔
รูปที่ ๔ พระอธิการสมจิต ถิรจิตโต พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๕๙  
รูปที่ ๕ พระอธิการพนม จารุธมฺโม พ.ศ. ๒๕๖๑ - รูปปัจจุบัน                                                                                                                                                                             

 

รายการพระ

พระอธิการพนม จารุธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 23-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-12-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด