เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8297 รูป
สามเณร
290 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8801 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7139 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองม่วง

รหัสวัด
02711002001

ชื่อวัด
วัดหนองม่วง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 02 เดือน กันยายน ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองโสน

เขต / อำเภอ
เลาขวัญ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71210

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 378

ปรับปรุงล่าสุด : 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 22:23:53

ข้อมูลเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 16:38:41

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหนองม่วง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๕ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒ งาน อาณาเขต ทิศเหนือ จดโรงเรียนบ้านหนองม่วง ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก จดทางสาธารณะ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๖ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง และ ตึก ๒ หลัง
วัดหนองม่วง ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ โดยมีนายเขียว โพธิ์กลิ่น กับลูกสาว เป็นผู้คิดริเริ่ม สร้างวัดขึ้นและได้นิมนต์ พระแสน มาเป็นเจ้าอาวาส สาเหตุที่ตั้งชื่อว่าวัดหนองม่วง เพราะ บริเวณที่ตั้งวัดมีหนองน้ำ และมีต้นมะม่วงป่าขึ้นเต็มไปหมด จึงตั้งชื่อวัดว่าวัดหนองม่วงจนถึง ปัจจุบัน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระแสน
รูปที่ ๒ พระวิทย์
รูปที่ ๓ พระปรีชา
รูปที่ ๔ พระอธิการอินทร
รูปที่ ๕ พระมหาสาโรจน์ ปุญญกาโม รูปปัจุบัน
 
 
 

รายการพระ

พระมหาสาโรจน์ ปุญฺญกาโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-12-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด