เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองม่วง

รหัสวัด
02711002001

ชื่อวัด
วัดหนองม่วง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 02 เดือน กันยายน ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองโสน

เขต / อำเภอ
เลาขวัญ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71210

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 176

ปรับปรุงล่าสุด : 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 22:23:53

ข้อมูลเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 16:38:41

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหนองม่วง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๕ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒ งาน อาณาเขต ทิศเหนือ จดโรงเรียนบ้านหนองม่วง ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก จดทางสาธารณะ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๖ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง และ ตึก ๒ หลัง
วัดหนองม่วง ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ โดยมีนายเขียว โพธิ์กลิ่น กับลูกสาว เป็นผู้คิดริเริ่ม สร้างวัดขึ้นและได้นิมนต์ พระแสน มาเป็นเจ้าอาวาส สาเหตุที่ตั้งชื่อว่าวัดหนองม่วง เพราะ บริเวณที่ตั้งวัดมีหนองน้ำ และมีต้นมะม่วงป่าขึ้นเต็มไปหมด จึงตั้งชื่อวัดว่าวัดหนองม่วงจนถึง ปัจจุบัน การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระแสน
รูปที่ ๒ พระวิทย์
รูปที่ ๓ พระปรีชา
รูปที่ ๔ พระอธิการอินทร
รูปที่ ๕ พระมหาสาโรจน์ ปุญญกาโม รูปปัจุบัน
 
 
 

รายการพระ

พระมหาสาโรจน์ ปุญฺญกาโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 16-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-12-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น