เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8512 รูป
สามเณร
317 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9043 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7331 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองพลอง

รหัสวัด
02711005006

ชื่อวัด
วัดหนองพลอง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองนกแก้ว

เขต / อำเภอ
เลาขวัญ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71210

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 199

ปรับปรุงล่าสุด : 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 20:28:32

ข้อมูลเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 16:31:57

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหนองพลอง ตั้งที่อยู่บ้านหนองพลอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 25 ไร่ อาณาเขตทิศเหนือ จดที่ดินนางเพียง ศรีภักดี ทิศใต้ จดทางหลวง ทิศตะวันออก จดทางหลวง ทิศตะวันตก จดที่ดินนางขิง แผนสมบูรณ์ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กว้าง 20 เมตร ยาว 36 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540 กุฏิสงฆ์ จำนวน 4 หลัง เป็นอาคารไม้ 1 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 3 หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง
วัดหนองพลอง ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปที่ ๑ พระเชิง อภิญฺโณ รูปที่ ๒ พระสมุห์เตชินตื มหาคุโณ-ปัจจุบัน
 

รายการพระ

พระสมุห์เตชินท์ มหาคุโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 15-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-12-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด