เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบ้านหลวง

รหัสวัด
2730405002

ชื่อวัด
วัดบ้านหลวง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
วัดบ้านหลวง

เลขที่
100

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้านหลวง

เขต / อำเภอ
ดอนตูม

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73150

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
0845716193

จำนวนเข้าดู : 650

ปรับปรุงล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 15:56:44

ข้อมูลเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 15:47:02

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดบ้านหลวง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ปัจจุบันมีพระครูปฐมญาณวิชัย (วารินทร์ แซ่จิว) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส
วัดบ้านหลวง หรือ วัดหลวงพ่อบัว ประกาศตั้งวัดประมาณ พ.ศ. ๒๓๒๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๗ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ย้ายวัดมาประมาณ ๓ ครั้ง มีเรื่องเล่าว่า มีบุคคลหนึ่งได้มาตั้งถิ่นฐานประกอบคุณงามความดีจนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวง ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่า "วัดบ้านหลวง" จนถึงปัจจุบัน ในสมัยพระครูวรลักษ์บริบาล (บัว อปฺปมตฺโต) เป็นเจ้าอาวาส ท่านได้ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านในการริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดคือ หลวงพ่อศรีบวร
ลำดับรายนามเจ้าอาวาส
     ๑. หลวงพ่อทุ่ง       
     ๒. พระครูวรลักษณ์บริบาล (บัว อปฺปมตฺโต)             ๒๔๘๙ – ๒๕๓๔
     ๓. พระครูวรคามภินันท์ (จอม พลเมโธ)                  ๒๕๓๖ – ๒๕๖๑
     ๔. พระครูปฐมญาณวิชัย                                     ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูปฐมญาณวิชัย (วารินทร์) ญาณวิชโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระสุบิน ถาวโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระสำรวย พุทธฺรกฺขิโต

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระไพรสนธ์ สมโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระเปรื่อง ปาสโท

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระสุจิต สิริปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระชัยชนะ คุณงฺกโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระวิวัฒน์ นิปฺปโก

ข้อมูลเมื่อ : 28-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น