เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8297 รูป
สามเณร
290 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8801 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7139 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดสุขวราราม

รหัสวัด
2730406002

ชื่อวัด
วัดสุขวราราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 22 เดือน มีนาคม ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 04 เดือน มกราคม ปี 500

ที่อยู่
วัดสุขวราราม

เลขที่
97

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ดอนรวก

เขต / อำเภอ
ดอนตูม

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73150

เนื้อที่
6 ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
0848804900

โทรศัพท์
0848804900

อีเมล์
watsukwararam@gmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 663

ปรับปรุงล่าสุด : 24 กันยายน พ.ศ. 2566 15:54:02

ข้อมูลเมื่อ : 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564 15:35:03

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ทะเบียนประวัติวัดสุขวราราม
 ที่ตั้งวัดในปัจจุบัน
        วัดสุขวราราม   เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ตั้งอยู่บ้านดอนรวก เลขที่  ๙๗  หมู่ที่  ๑  ตำบลดอนรวก   อำเภอดอนตูม   จังหวัดนครปฐม 
 พื้นที่ตั้งวัด
        มีเนื้อที่  ๖  ไร่  ๒ งาน  ๘๐  ตารางวา  มีอาณาเขตดังนี้
            ทิศเหนือ                    จดทางสาธารณประโยชน์
            ทิศใต้                        จดคลองสาธารณประโยชน์
            ทิศตะวันออก               จดคลองสาธารณประโยชน์
            ทิศตะวันตก                 จดทางสาธารณประโยชน์และที่เอกชน
ความเป็นมาแต่เดิม
       
วัดสุขวราราม เป็นวัดสร้างใหม่ โดยชาวบ้านตำบลดอนรวก และหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งมีนางยม ผุยรอด  และนายตื้อ  บรรเทาวงษ์ ได้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคที่ดิน ตาม น.ส. ๓  เลขที่ ๒๕๐ จำนวน ๖ ไร่ ๔๕ ตารางวา ต่อมานายแพง - นางหลอด  บรรเทาวงษ์  ได้มีศรัทธาบริจาคที่ดินเพิ่มเติมตาม น.ส. ๓ เลขที่ ๔๐๐ จำนวน ๒ งาน ๓๕  ตารางวา  รวมที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่จำนวน ๖ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา  โดยมีผู้ใหญ่พวง ท้าวกัลยา ได้เป็นผู้ดำเนินการเรื่องข้ออนุญาตสร้างวัด เมื่อวันที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้ประกาศตั้งเป็นสำนักสงฆ์ เมื่อวันที่ ๒๗  เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๐๖  โดยมีพระอธิการบุญเลิศ  สุมโน เป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้น 

ยุคที่มีการก่อสร้างเป็นวัดมีอุโบสถเป็นครั้งแรกและครั้งต่อมา
         
อุโบสถหลังปัจจุบันเป็นหลังแรก  และได้เริ่มก่อสร้างเมื่อ วันที่  ๒๕  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยพระครูพิพิธกิจจานุรักษ์ (หลวงพ่อผูก ฐิตสทฺโธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ เป็นประธานกรรมการ แต่เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างอุโบสถตามแนวที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเดิมนั้นไม่เพียงพอ พระครูพิพิธกิจจานุรักษ์ (หลวงพ่อผูก ฐิตสทฺโธ)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ รักษาการแทนเจ้าอาวาสสุขวราราม จึงได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่ เมื่อวันที่๔ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๒๙

การพัฒนาวัดที่มีการสืบต่อกันมาโดยลำดับ
         
พระครูพิพิธกิจจานุรักษ์ (หลวงพ่อผูก  ฐิตสทฺโธ)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสอยู่ระยะหนึ่งก็ได้มอบหมายให้                  พระสุนทร  สนฺตกาโย คอยดูแลความเรียบร้อยภายในวัดซึ่งต่อมาพระสุนทร   สนฺตกาโย   ก็ไดรับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส   และได้ดำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ
โดยมีพระครูพิพิธกิจจานุรักษ์ (หลวงพ่อผูก ฐิตสทฺโธ) เป็นผู้อุปการะมีการก่อสร้างดังนี้กุฏิสงฆ์,ศาลาการเปรียญ , ฌาปนสถาน เป็นต้น และในปีพ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ทำการรื้อถอนกุฏิเจ้าอาวาส เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ๓ มุข ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘  ออกเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์วัดให้เป็นระแบบกว้างขวางกว่าเดิม

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ 
          รูปจำลองหลวงพ่อไร่ขิง , รูปจำลองหลวงพ่อโสธร , รูปจำลองหลวงพ่อบ้านแหลม , พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมพุทธมหามงคลทรงเครื่องจักรพรรดิ์ , พระสิวลีปางธุดงค์ , หลวงปู่ทวดปางธุดงค์ , รูปหล่อพระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ (หลวงพ่อผูก  ฐิตสทฺโธ) , รูปหล่ออดีตเจ้าอาวาสพระอธิการบุญเลิศ  สุมโน

ประวัติการสร้างถาวรวัตถุ
          อุโบสถ                                 สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียวทรงไทย
                                                    ขนาดกว้าง  ๘  เมตร   ยาว  ๒๓  เมตร
          กุฏิเจ้าอาวาส                         สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นทรงไทยประยุกต์ ๒ ชั้น อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ขนาดกว้าง ๑๒  เมตร  ยาว  ๒๔  เมตร
                                                    ขนาดกว้าง  ๘  เมตร  ยาว  ๙  เมตร
          ศาลาการเปรียญ                     สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นเดียวทรงไทย
                                                    ขนาดกว้าง ๑๖  เมตร ยาว ๒๘ เมตร
          วิหารพระไตรโลกนาถ              สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย จตุรมุข ชั้นเดียว
                                                   ขนาดกว้าง ๑๒  เมตร ยาว ๑๒  เมตร
          กุฏิสงฆ์                                สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยประยุกต์ ๒ ชั้นๆ ละ ๘  ห้อง 
                                                   ห้องกลางมีหน้ามุข เป็นห้องโถง  ขนาดกว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๓๐  เมตร
          หอระฆัง                              สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย จตุรมุข ๒ ชั้น   ขนาดกว้าง ๖  เมตร ยาว ๖  เมตร
          ฌาปนสถานพร้อมศาลา           สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย
​                                                   ขนาดกว้าง ๑๔  เมตร ยาว ๒๖  เมตร
          มณฑปพุทธมหามงคล            สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็นโครงสร้างเหล็กทรงไทยประยุกต์หลังคามุงเมทัลชีท ผนังโล่ง   ขนาดกว้าง ๖  เมตร ยาว ๗  เมตร
​                                            
          ศาลาลานธรรมพุทธมหามงคล   สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นโครงเ๒หล็กหลังคาทรงจั่วมุงแผ่นเมทัลชีท  ขนาดกว้าง ๓๒  เมตร ยาว ๓๔  เมตร
                                                   
         
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา

          เมื่อ วันที่  ๔  มกราคม   ๒๕๒๙  เขตวิสุงคามสีมากว้าง  ๔๐  เมตร ยาว  ๘๐  เมตร

ผูกพัทธสีมา

        เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔

ลำดับรายนามเจ้าอาวาส
            รูปที่ ๑  พระอธิการบุญเลิศ  สุมโน                    ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๒ – พ.ศ. ๒๕๒๕
            รูปที่ ๒  พระครูบวรสุขวัฒน์                             ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๒ – พ.ศ. ๒๕๔๒
            รูปที่ ๓  พระครูสุจิตพิพัฒน์                             ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ – พ.ศ. ๒๕๕๓
            รูปที่ ๔ พระครูปฐมสิทธิชัย                              ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน
         
ไวยาวัจกร  ( ปัจจุบัน )
            นายบุญเรือง  สีอุ่นดี
            นายทองหล่อ มีใจดี
 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูปฐมสิทธิชัย อคฺคเตโช

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-09-2565

พระนรินทร์ชัย เตชวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

พระทวย อภินนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

พระพงษ์ศักดิ์ ธมฺมรโต

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

พระอนุพันธ์ อชิโต

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

พระชัยนคร ธมฺมรโต

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด