เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8512 รูป
สามเณร
317 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9043 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7331 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองปลิง

รหัสวัด
02711004001

ชื่อวัด
วัดหนองปลิง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองปลิง

เขต / อำเภอ
เลาขวัญ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71210

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 285

ปรับปรุงล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 10:13:58

ข้อมูลเมื่อ : 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 23:32:12

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหนองปลิง
วัดหนองปลิง ตั้งอยู่เลขที่ ๘๓ บ้านหนองปลิง ถนนหนองโสน-พรหมณี หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมี เนื้อที่ ๓ ไร่ ๒ งาน ๗๐ ตารางวา น.ส.๓ เลขที่ ๕๕๖ อาณาเขต ทิศเหนือ จดสถานีอนามัย บ้านหนองปลิง ทิศใต้ จดทางสาธารณะ ทิศตะวันออก จดโรงเรียน-ทางสาธารณะ ทิศตะวันตก จดที่ดินนายโพธิ์ อยู่เกตุ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๓๑ ไร่ ๒ งาน ๗๐ ตารางวา น.ส.๓ เลขที่ ๕๕๖ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นอาคารไม้ทรงไทย กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง เป็นอาคารไม้  ๖ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง  และตึก ๑ หลัง วิหาร กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๘ เมตร เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นอาคารไม้ทรงไทย ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีโรงครัว และเมรุ ปูชนียวัตถุมี พระประธานประจำอุโบสถ
วัดหนองปลิง ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
รูปที่ ๑ พระวาด พ.ศ. ๒๔๘๐-๒๔๙๔
รูปที่ ๒ พระเสน่ห์ พ.ศ. ๒๔๘๕-๒๔๙๐
รูปที่ ๓ พระเขียน พ.ศ. ๒๔๙๐-๒๕๐๒
รูปที่ ๔ พระประเสริฐ พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๘
รูปที่ ๕ พระช๊อก พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๘
รูปที่ ๖ พระวัลลภ คเวสโก พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๐
รูปที่ ๗ พระจรูญ พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๒
รูปที่ ๘ พระวัลลภ คเวสโก พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๖
รูปที่ ๙ พระเสน่ห์ ธมฺมจาโร พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๒๙
รูปที่ ๑๐ พระครูวิริยกาญจนากร พ.ศ. ๒๕๓๐
รูปที่๑๑ พระอธิการเสน่ห์
รูปที่๑๒ พระอธิการบุญนาค สุทฺธปญฺโญ พ.ศ.๒๕๖๒-ปัจจุบัน
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เปิดสอน เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘-๒๔๙๙
และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๓-๒๕๐๕

รายการพระ

พระอธิการบุญนาค สุทฺธปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 19-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-12-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด