เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8297 รูป
สามเณร
290 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8801 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7139 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองปรือ

รหัสวัด
02711003006

ชื่อวัด
วัดหนองปรือ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านหนองปรือ

เลขที่
๑๕๕

หมู่ที่

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองประดู่

เขต / อำเภอ
เลาขวัญ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71210

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 243

ปรับปรุงล่าสุด : 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 19:21:18

ข้อมูลเมื่อ : 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 23:22:34

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหนองปรือ ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๒ ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๒ โดยมีนายหยี่ แดงเลาขวัญ นายแป๊ะไซ พินิดนาด นายเผือก สีงข์วรรณ นายตาม แพนสมบูรณ์ เป็นผู้บริจาคที่ดิน และมีชาวบ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงร่วมใจกันสร้างเสนาสนะต่างๆ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ พระเกิน รูปที่๒ พระแก้ว รูปที่๓ พระเผือก รูปที่  ๔ พระเจียม รูปที่ ๕ พระปลด รูปที่ ๖ พระเทียม รูปที่ ๗ พระด้วง รูปที่ ๘ พระปั้น รูปที่ ๙ พระป่วน รูปที่ ๑๐ พรสาย รูปที่ ๑๑ พระกึก รูปที่ ๑๒ พระอาน รูปที่ ๑๓  พระอาคม รูปที่ ๑๔ พระบุญสม รปที่ ๑๕ พระปลัดเจียร พ.ศ. ๒๕๕๑ - ถึงปัจจุบัน  

รายการพระ

พระปลัดเจียร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 10-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด