เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8344 รูป
สามเณร
286 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8847 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
70 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7161 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดใหม่พิบูลย์ผล

รหัสวัด
02720702002

ชื่อวัด
วัดใหม่พิบูลย์ผล

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 17 เดือน มกราคม ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บางเลน

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72110

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 1778

ปรับปรุงล่าสุด : 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 15:32:33

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:50:28

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติใหม่พิบูลย์ผลโดยสังเขป
********************************
วัดใหม่พิบูลย์ผล  รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า วัดดอนตาเกิด จากคำบอกเล่าของชาวบ้านรุ่นปู่ย่าตายาย เช่น นายเพชร ขุนทะยา  นางลำไย  อาจหาญ  (อร่ามศรี)​ เป็นต้น​ ว่าในสมัยนั้นบุคคลเหล่านี้ เป็นเด็ก ทุกคนในหมู่บ้านประสงค์จะเข้าเรียน ต้องเดินทางไกลไปเรียนที่ วัดใหม่นพรัตน์ (วัดดอนกลาง) และต้องใช้ศาลาวัดเป็นโรงเรียน แม้เมื่อวัดมีเทศกาลทำบุญหรือพิธีกรรมต่างๆ ในทางพุทธศาสนา โรงเรียนต้องหยุดเรียนเพราะอาศัยศาลาวัดเป็นที่เล่าเรียน
ชาวบ้านรุ่นบุกเบิก จึงปรึกษาหารือกับญาติพี่น้องในหมู่บ้าน จึงคิดชักชวนกันที่จะสร้างวัดและโรงเรียน เพื่อหวังความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและมุ่งให้เยาวชนของชาติมีการศึกษาที่ดีสืบต่อไป
เมื่อมีกุศลจิตเป็นสมานอันเดียวกัน จึงเริ่มดำเนินการโดยเดินทางไปปรึกษาหารือกับทางฝ่ายสงฆ์มีหลวงพ่อแก้ว​(โพธิพันธ์)​ วัดใหม่นพรัตน์ และทางฝ่ายบ้านเมืองมีพระวรภักดิ์พิบูลย์​ (ม.ล.นภา​ ชุมสาย)​ นายอำเภอสองพี่น้อง ในช่วงปีพุทธศักราช ๒๔๘๐-๒๔๘๒ เป็นประธานเพื่อจะจัดหาพื้นที่ว่างเปล่าเป็นของหลวงเพื่อจัดสร้างเป็นสำนักสงฆ์และวัดต่อไปทั้งนี้หลวงพ่อแก้ว วัดใหม่นพรัตน์ ได้เมตตามอบพระพุทธรูปมา ๑ องค์ พร้อมส่งพระมหาเขียว​ (หลวงตาแมว เพราะชอบเลี้ยงแมว) มาอยู่จำพรรษาแรกที่สำนักสงฆ์ใหม่
ชาวบ้านดอนตาเกิดส่วนใหญ๋ประกอบด้วยกลุ่มชนที่โยกย้ายมาจากเพชรบุรี เช่น กลุ่มไททรงดำ จากราชบุรี เช่น กำนันโต อร่ามศรี, จากอ่างทอง เช่น ตระกูล แก้วมีศรี, เวทการ จากนนทบุรี, นครปฐม, ลพบุรี, อยุธยา เป็นต้น จนตำบลบางเลนประกอบด้วยชาติพันธุ์ต่างๆหลากหลาย เป็นไทย, มอญ, จีน, ลาว, ญวน, โยนก, ผสมประสานกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ได้จัดสร้างกุฏิสงฆ์ ต่อมาได้รวบรวมวัสดุต่างๆมาสร้างเป็นโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนักเรียนด้วย น็นต้  ็น 
ขณะที่เป็นสำนักสงฆ์ได้มีพระมาจำพรรษาหลายรูป เช่น พระครูโอภาสศลีวัตร (หลวงพ่อแวว เทียมจันทร์) วัดทองประดิษฐ์ หลวงพ่อเขียด วัดบางสระ, หลวงตาทรง, หลวงตาผล วัดห้วยม่วง เป็นต้น
ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นวัดถูกต้องเมื่อปี ๒๔๘๐ โดยใช้ ราชทินนาม ของนายอำเภอพระวรภักดิ์พิบูลย์ (ม.ล.นภา ชุมสาย) เป็นชื่อวัดว่า “วัดใหม่พิบูลย์ผล” ตั้งขึ้นอยู่หมู่ ๖ ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี บนเนื้อที่ประมาณ ๒๘ ไร่โดยมีผู้บริจาคเนื้อที่สมทบเพิ่ม คือนายหลอด, นายสอด, นายยอด, นายหอม จูรบูรณ์ (คนลาดมะขาม), นายตุ๊​-นางพวง​ บูชา​ (คนลาดพลี)​  พ่อเพิ่ม​-แม่ผิว​ ใจเที่ยงกุล​ (คนทองประดิษฐ์)​เป็นต้น
                                              **************************************
                                                          
 
 
 
 
                                                    ลำดับเจ้าอาวาสวัดใหม่พิบูลย์ผล
                                         *************************************
รูปที่ ๑ หลวงพ่อทุย​ ปิยทสฺสี (นามสกุล เปลี่ยนสมัย)                            พ.ศ.๒๔๘๒-๒๔๙๒                   
รูปที่ ๒ พระครูสุวรรณภราดร (หลวงพ่อพูล อุปคุตฺโต (คชเดช)          พ.ศ.๒๔๙๒-๒๕๐๐
รูปที่ ๓ พระครูสุวรรณวิบูลย์ (หลวงพ่อหวั่น นนฺทโก (อู่บางเค็ม)       พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๓๘
รูปที่ ๔ พระอธิการจุน  กาญจนธโร (ผิวทองงาม)                                พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๐
รูปที่ ๕ พระครูพิสิฐสุวรรณาภรณ์ (พิสิฐ พลวฑฒฺโน) ล้ำเลิศ              พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๕๘
รูปที่ ๖ พระมหาไชยา  กิตฺติโก  (ทองเคร่ง)                                            พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระมหาไชยา กิตฺติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-02-2565

พระสวัสดิ์ กุสโล

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-02-2565

พระหลา สุขธโช

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-02-2565

พระจำรูญ ยติโก

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-02-2565

พระสุชาติ ปภาโส

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-02-2565

พระสมพงษ์ สมวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-02-2565

พระอุดม เตชวโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ไหว้พระขอพร และบูชาพระราหู

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2566

เปิดดู 113 ครั้ง

ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เย็น ทุกวันธรรมสวนะ

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

เปิดดู 174 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

สวดมนต์ข้ามปี

วันที่จัดงาน : 31-12-2561

เปิดดู 78 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานและบูร...

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 103 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

อะไรคือหลักศาสน...

ข้อมูลเมื่อ 08-02-2565

เปิดดู 67 ครั้ง

สาระธรรม

สาระธรรมเพื่อมวลชน 15

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

เปิดดู 83 ครั้ง

สื่อมีเดีย

หยุดโหยหาอดีต อ...

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

เปิดดู 401 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

รถยนต์

ข้อมูลเมื่อ : 16-03-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด