เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8344 รูป
สามเณร
286 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8847 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
70 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7161 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดใหม่นพรัตน์

รหัสวัด
02720708001

ชื่อวัด
วัดใหม่นพรัตน์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 30 เดือน สิงหาคม ปี 500

ที่อยู่
บ้านดอนกลาง

เลขที่
32

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
เนินพระปรางค์

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72110

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
081 - 7003707

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 1100

ปรับปรุงล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 23:34:22

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:47:30

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดใหม่นพรัตน์
วัดใหม่นพรัตน์  ตั้งอยู่เลขที่ 32 บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลเนินพระปรางค์  อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัด  17 ไร่ 1 งาน 05 ตารางวา  ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่  30 สิงหาคม  พ.ศ. 2520  เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง 24 เมตร  ยาว 44 เมตร
ลำดับเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม    
รูปที่ 1   พระแก้ว จนฺทสาโร                                    
รูปที่ 2   พระอธิการพวน เปสโล                               
รูปที่ 3   พระครูพิพิธพัฒนคุณ       พ.ศ. 2499  - พ.ศ.2554                            
รูปที่ 4   พระสมุห์กิติศักดิ์ ยโสธโร   พ.ศ. 2554  ปัจจุบัน                          

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : โฉนดที่ตั้งวัด (2.63 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : หนังสือรับรองสภาพวัด (2.22 mb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระสมุห์กิติศักดิ์ ยโสธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 14-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระวิรัช ถิรวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 14-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระฤทธิ์ ฐานธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 14-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระสามารถ ภูริปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 14-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระระพินทร์ อริยวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 14-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระไพโรจน์ กิตฺติภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 14-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระกลอย อนาลโย

ข้อมูลเมื่อ : 14-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระสมชาย สุจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 14-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

มณฑปบูรพาจารย์

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 93 ครั้ง

วิหารหลวงพ่อแก้...

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 279 ครั้ง

หลวงพ่อโตวัดใหม...

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 1347 ครั้ง

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 130 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ชุมนุมวัดใหม่นพ...

ข้อมูลเมื่อ 08-02-2565

เปิดดู 79 ครั้ง

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด