เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8439 รูป
สามเณร
315 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
34 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8969 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7280 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดวังตะกู

รหัสวัด
02720711001

ชื่อวัด
วัดวังตะกู

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
246

หมู่ที่
8

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ศรีสำราญ

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72190

เนื้อที่
30 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา

โทรศัพท์
086 - 0007620

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 853

ปรับปรุงล่าสุด : 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 07:44:47

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:20:31

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัด ( โดยสังเขป )
          วัด  วังตะกู                          ตั้งเมื่อวันที่                 เดือน                       พ.ศ.๒๔๕8
วัดวังตะกู ตั้งอยู่ที่บ้านวังตะกู บ้านเลขที่ 246  หมู่ที่ ๘ ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  30 ไร่ 2 งาน 01 ตารางวา อาคารเสนาสนะ ประกอบ ด้วย อุโบสถ กว้าง  7  เมตร ยาว  20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2503 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง  18  เมตร  ยาว  36  เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์  กว้าง  20  เมตร  ยาว  40  เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2556  เป็นอาคารคอนกรีตเสริม  กุฏิสงฆ์   จำนวน 6 หลังเป็นอาคารไม้  4 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้  1 หลัง และตึก 1 หลัง วิหาร กว้าง 5 เมตร   ยาว  10 เมตร เป็นอาคารไม้   สร้างเมื่อ พ.ศ. 2500  ศาลาอเนกประสงค์  กว้าง 16  เมตร   ยาว  25  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2513  เป็นอาคารไม้  ศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน  1  หลัง สร้างด้วยไม้  ปูชนียวัตถุมีพระประธานประจำอุโบสถ   และพระพุทธรูปนามว่า  พระพุทธโสภาคพรรณนาภรณ์ เป็นพระพุทธรูปโบราญ ที่อัญเชิญมาจากอยุธยา  เมื่อราว พ.ศ. 2460
               วัดวังตะกู  ตั้งเมื่อ  พ.ศ. 2458  เดิมชื่อวัดจอมปราสาท  ราว พ.ศ. 2458  นายสี นางผา ขันทองดี  ได้บริจาคที่ดินให้ก่อสร้างวัด  จำนวน  25 ไร่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ  พ.ศ. 2502  
การบริหารการปกครอง
- มีเจ้าอาวาสมาแล้ว       10      รูป ลำดับเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
ลำดับที่ 1 พระอธิการมุข                     ตั้งแต่ พ.ศ.2458          ถึง พ.ศ. 2459           
ลำดับที่ 2 พระอธิการสี                    ตั้งแต่ พ.ศ.2459          ถึง พ.ศ. 2496           
ลำดับที่ 3 พระครูลอย    มงฺคโล            ตั้งแต่ พ.ศ.2502          ถึง พ.ศ. 2526           
ลำดับที่ 4 พระอธิการเริง วฑฺฒธมฺโม       ตั้งแต่ พ.ศ.2534   ถึง พ.ศ. 2538           
ลำดับที่ 5 พระอธิการสะท้อน   กิตฺติโก     ตั้งแต่ พ.ศ.2542          ถึง พ.ศ.          2551 
 ปัจจุบัน  พระสมุห์สมโภท  ขนฺติธโร         ตั้งแต่ พ.ศ.  2551       

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : โฉนดที่ตั้งวัด (2.26 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : หนังสือรับรองสภาพวัด (2.17 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : หนังสือรับรองสภาพวัด (2.59 mb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระสมุห์สมโภท ขนฺติธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระประสิทธิ์ ปญฺญาภรโต

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระอนันต์ อธิปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระชาติชาย โชติวโร

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระจำนงค์ ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระประเทือง อนุตฺตโร

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลวันตรุษไทย

ข้อมูลเมื่อ : 22-03-2566

เปิดดู 129 ครั้ง

ป้ายกิจกรรม

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2566

เปิดดู 60 ครั้ง

เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

ข้อมูลเมื่อ : 09-01-2566

เปิดดู 42 ครั้ง

ขอเชิญทำบุญ -ค่านำ้ - ค่าไฟ ชำระหนี่สงฆ์

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2565

เปิดดู 258 ครั้ง

บูรณฌาปนสถาน

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2565

เปิดดู 66 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

สวดมนต์ข้ามปี

วันที่จัดงาน : 31-03-2565

เปิดดู 91 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 77 ครั้ง

หลวงพ่อลอย มงฺค...

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 161 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยอดภาษิตพิชิตคว...

ข้อมูลเมื่อ 14-03-2565

เปิดดู 52 ครั้ง

สาระธรรม

ธรรมคำดำเนินชีวิต

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2565

เปิดดู 180 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ประวัติหลวงพ่อโ...

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2565

เปิดดู 108 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด