เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8512 รูป
สามเณร
317 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9043 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7331 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบางสาม

รหัสวัด
02720704002

ชื่อวัด
วัดบางสาม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 24 เดือน มกราคม ปี 500

ที่อยู่
บ้านบางสาม

เลขที่
125

หมู่ที่
7

ซอย
-

ถนน
บางสาม-บางแม่หม้าย

แขวง / ตำบล
บางตะเคียน

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72110

เนื้อที่
50 ไร่ ไร่ - งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

อีเมล์
watbangsam.125@gmail.com

จำนวนเข้าดู : 1292

ปรับปรุงล่าสุด : 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 19:06:46

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 20:56:35

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

             วัดบางสาม ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๔๔ มีเนื้อที่ราว ๕๐ ไร่ มีอาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๘.๒๕ เมตร ยาว ๒๔.๒๕ เมตร (หลังใหม่) สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕ ซึ่งอุโบสถหลังเก่ามีอายุรวม ๑๐๐ ปี ศาลาการเปรียญเก่าที่คาดว่าสร้างในราวปี พ.ศ.๒๔๗๐ มีเสาไม้ต้นใหญ่นับสิบๆต้นมาค้ำยัน และศาลาการเปรียญหลังใหม่ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางต่างๆ รวมทั้งธรรมมาสน์เก่าที่สร้างในปี พ.ศ.๒๔๗๐ มีอาุใกล้เคียงกับศาลาการเปรียญหลังเก่า แต่ยังดูสวยงาม เพราะทางวัดได้บูรณะซ่อมแซม เดิมทีธรรมมาสน์หลังนี้ ตั้งอยู่ที่ศาลาการเปรียญหลังเก่า ส่วนทางด้านหลังวัดที่ติดกับแม่น้ำนั้น มีต้นไทรขนาดใหญ่ และมีซุ้มจงกรมสำหรับเดินจงกรม ซึ่งมีพระพุทธรูปปางลีลา และพระสิวลีประดิษฐานอยู่บนแท่น สำหรับทางด้านหน้าวัดนั้นเป็นที่ตั้งของวิหารจตุรมุข ภายในประดิษฐานรูปหล่อของ พระครูเขมานุโยค อดีตเจ้าอาวาสวัดบางสาม (หลวงพ่อชุน บูชา) หอระฆังอายุราว ๑๐๐ ปี ปัจจุบันทีการสร้างหอระฆังหลังใหม่ ในปี พ.ศ.๒๕๒๘ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์สองชั้น ๔๐ ห้อง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ สร้างด้วยงบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาทเศษ สร้างถวายกำลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวบางสาม และเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๗ ได้มีการก่อสร้างหอเทพเทวาสถิต เป็นเรือนไทยประยุกต์ ๒ ชั้น
             ในวันที่ ๖ สิงหาคม ร.ศ.๑๒๓ (พ.ศ.๒๔๔๗) ได้มีจดหมายเหตุนายทรงอานุภาพ (สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ) ฉบับที่ ๖ สิงหาคม ร.ศ.๑๒๓ เล่าเรื่องเสด็จประพาสต้นครั้งแรก ความว่า "ส่วนข้างทางที่เสด็จนั้น ได้ยินว่าเสด็จไปประพาสปลายคลองสองพี่น้อง จะประพาสที่ใดบ้างหาทราบไม่ ได้ความแต่ว่า นายวงค์ตะวันไปถูกหมากัด ประพาสคลองสองพี่น้องแล้วเสด็จมาพักทำครัวเย็นที่วัดบางสาม เมื่อทำครัวอยู่นั้นพวกเราใครตกเบ็ดได้ปลาเทโพตัวหนึ่ง ทราบว่าแกงเทโพวันนั้นอร่อยนัก แต่นายอัษฎาวุธเคราะห์ร้ายไปตกร่องที่วัดบางสาม ฟกช้ำไปหน่อยหนึ่ง" (นายอัษฎาวุธ ต่อมาคือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖) 
             หากย้อนไปในอดีต ๑๒๐ ปี ย้อนหลัง (ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๔๕๑) ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในจดหมายเหตุ ๓ แผ่น คัดจากเอกสาร ๗๗ ลงวันที่ ๑๓-๑๕ มิถุนายน ร.ศ.๑๒๐ (พ.ศ.๒๔๕๑) วัดบางสาม จังหวัดสุพรรณบุรี มีความว่า "กรมหลวงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย กราบทูลกรมขุนสมมตอมรพันธ์ ราชเลขานุการ เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูล เรื่องพระกระสุนสงครามกับราชการ และราษฎร์ได้บริจาคทรัพย์ รวม ๗๒๐ บาท ๒๖ อัฐ จัดสร้างพระพุทธรูป หน้าตักกว้าง ๔ ศอก สูง ๔ ศอก ๑ องค์ สำหรับอุโบสถวัดบางสาม อำเภอสองพี่น้อง เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ร.ศ.๑๒๗ ได้อาราธนาพระสงฆ์ ๑๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์ วันที่ ๑๔ เช้า ถวายอาหารบิณฑบาตของไทยทานแก่พระสงฆ์ และมีเทศก์ ๑ กัณฑ์ เป็นการเสด็จพระราชทานกระแสอนุโมทนาในส่วนกุศล" 
              การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม ดังนี้
รูปที่ ๑. หลวงปู่นาค ปานอำพันธ์
รูปที่ ๒. พระอธิการกอน กิตฺติสุทฺโท (อดีตเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง)
รูปที่ ๓. หลวงพ่อชุน บูชา (พระครูเขมานุโยค) ดังปรากฏในหลักฐานใน พ.ศ.๒๔๘๒ เจ้าอาวาสวัดบางสาม ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลบางตะเคียน 
รูปที่ ๔. พระอาจารย์ผล บูชา รักษาการณ์แทนเจ้าอาวาสอยู่ระยะหนึ่ง
รูปที่ ๕. หลวงพ่ออั้น บูชา รักษาการแทนเจ้าอาวาสอยู่ราวๆ ๑ ปี
รูปที่ ๖. หลวงพ่อสังวน คล้ายสุบรรณ รักษาการแทนเจ้าอาวาสอยู่ราวๆ ๓ เดือน
รูปที่ ๗. พระอธิการอนันต์ ปญฺญาวโร นามสกุล สมรรคนั่ฎ เจ้าอาวาสราวๆ ๒ ปี
รูปที่ ๘. พระครูอินทปญฺญษธร (หลวงพ่อชั้น อินฺทปญฺโญ (สิน ทองเอี่ยม)) พ.ศ.๒๕๑๓-๒๕๕๙ ในรัชกาลที่ ๑๐ ปีที่ ๑
รูปที่ ๙. พระครูปลัดบุญสร้าง ปญฺญาวโร (พธ.ม.) เจ้าอาวาสวัดบางสาม แต่งตั้งเมื่อ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐-ปัจจุบัน
 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : ใบวิสุงคามสีมา ลงวันที่ 24 มกราคม 2506 (2.29 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : โฉนดที่ดินวัดชุดที่ 1 (388.62 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : โฉนดที่ดินวัดชุดที่ 2 (547.79 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูปลัดบุญสร้าง ปญฺญาวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-02-2565

พระสมศักดิ์ อิสิญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2566

พระโกวิท วิชฺชาธโร

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-03-2565

พระไวย์ ธมฺมทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 29-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-03-2565

พระสุรินทร์ อคฺควณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2566

พระนเรศ กิตฺติญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2566

พระวินัย อภิชาโต

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-02-2565

พระดาวเรือง ปริสทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-02-2565

พระธนู เตชธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระจำเริญ กุสลจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระนภ จิรวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2566

พระวิสุทธิ์ ขนฺติสุโภ

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระประสพ ปภงฺกโร

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 15-02-2565

พระบุญชู ปฏิภาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-03-2565

พระยงยุทธ ถามวโร

ข้อมูลเมื่อ : 13-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระอำนวย สุทฺธิมโน

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระคำรณ โฆสิตสท.โท

ข้อมูลเมื่อ : 21-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 20-02-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

บรรพชาสามเณรภาค ฤดูร้อน ๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๖

ข้อมูลเมื่อ : 17-02-2566

เปิดดู 1217 ครั้ง

ขอเชิญร่วมบริจาคปัจจัยจัดซื้อต้นไม้

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 53 ครั้ง

ร่วมบริจาคปัจจัยบูรณะวิหารพระประจำวัน

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 75 ครั้ง

ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะมณฑป

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2565

เปิดดู 52 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

วัดบางสามจัดงาน...

วันที่จัดงาน : 06-03-2566

เปิดดู 36 ครั้ง

ประเพณีลอยกระทง...

วันที่จัดงาน : 08-11-2565

เปิดดู 23 ครั้ง

งานบวงสรวงและเบ...

วันที่จัดงาน : 05-11-2565

เปิดดู 29 ครั้ง

งานทำบุญวันอาสา...

วันที่จัดงาน : 13-07-2565

เปิดดู 13 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธชินราชใน...

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

เปิดดู 73 ครั้ง

หลวงพ่อชัยในหอส...

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 43 ครั้ง

หลวงพ่อมงคลนิมิ...

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

เปิดดู 94 ครั้ง

หลวงพ่อสองพี่น้...

ข้อมูลเมื่อ : 13-02-2565

เปิดดู 51 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

งานกฐินสามัคคี ...

ข้อมูลเมื่อ 26-01-2565

เปิดดู 394 ครั้ง

มณฑปวัดบางสามทร...

ข้อมูลเมื่อ 26-01-2565

เปิดดู 101 ครั้ง

วิดีโอประวัติคว...

ข้อมูลเมื่อ 16-10-2564

เปิดดู 75 ครั้ง

สาระธรรม

สาระธรรมจากหลวงพ่อจรัญ

ข้อมูลเมื่อ : 19-02-2565

เปิดดู 134 ครั้ง

สาระธรรมจากหลวงปู่ชา

ข้อมูลเมื่อ : 19-02-2565

เปิดดู 69 ครั้ง

สาระธรรมจากท่านพุทธทาส

ข้อมูลเมื่อ : 19-02-2565

เปิดดู 1881 ครั้ง

สาระธรรมจากสมเด็จพระญาณสังวรฯ

ข้อมูลเมื่อ : 19-02-2565

เปิดดู 198 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ป้ายหมู่บ้านศีล...

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

เปิดดู 324 ครั้ง

ป้ายเชิญร่วมเจร...

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

เปิดดู 279 ครั้ง

ป้ายประกาศมหาเถ...

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

เปิดดู 193 ครั้ง

ป้ายทำเนียบบุคล...

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

เปิดดู 602 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ร.๑๐

ข้อมูลเมื่อ : 20-02-2566

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด