เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเนินพระปรางค์

รหัสวัด
02720708002

ชื่อวัด
วัดเนินพระปรางค์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 30 เดือน สิงหาคม ปี 500

ที่อยู่
บ้านหัวสะแก

เลขที่
29

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
เนินพระปรางค์

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72110

เนื้อที่
14 ไร่ 2 งาน - ตารางวา

มือถือ
087-1517016

จำนวนเข้าดู : 376

ปรับปรุงล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 22:50:30

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 20:46:12

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

 
ประวัติวัด ( โดยสังเขป )
          วัด  วัดเนินพระปรางค์    ตั้งเมื่อวันที่ 27  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒515 วัดเนินพระปรางค์  ตั้งอยู่ที่ 29 บ้านหัวสะแก  หมู่ที่ 5 ตำบลเนินพระปรางค์  อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินวัด  ด้านหน้าเป็นถนน  ด้านหลังเป็นคลองระบายน้ำ  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ  กว้าง 24  เมตร  ยาว  40 เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   ศาลาการเปรียญ  กว้าง 9  เมตร  ยาว  32 เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2517  กุฏิสงฆ์ จำนวน 9 หลังเป็นอาคารไม้ 8 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง ศาลาอเนกประสงค์  กว้าง  15 เมตร ยาว  24 เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2523 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้  ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยไม้ ปูชนียวัตถุมีพระประธานประจำอุโบสถและพระพุทธรูปนามว่า หลวงพ่อใหญ่
               วัดเนินพระปรางค์ ตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 ชาวบ้านเรียกว่า  วัดหัวสะแก จากคำบอกเล่าของลุงเฉิ่ม  สีหรั่ง  นายสร้อย ภู่สุวรรณ นายหยุด  เดชรุ่ง  ซึ่งเป็นคนเก่าแก่ของหมู่บ้านหัวสะแก  วัดหัวสะแกได้เริ่มสร้างขึ้น ในสมัยที่ท่านเจ้าคุณพระวิบูลย์เมธาจารย์ ( หลวงพ่อเก็บ ภทฺทิโย ) ในสมัยที่ท่านยังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้องโดยได้ประชุมชาวบ้านหัวสะแก  และได้ริเริ่มการสร้างวัดขึ้นโดยมีผู้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินจำนวน  18 ไร่  2 งาน จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายเทียบ  หนูอ้น นายนัด หนูอ้น นางนิด  หนูอ้น  และนายเสย หอมระรื่น  ต่อมาจึงได้ตั้งชื่อวัดใหม่ว่า  วัดเนินพระปรางค์  ขณะนั้นอยู่ในเขตการปกครองของหมู่ที่ 4 ตำบลเนินพระปรางค์  อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ในสมัยที่พระครูประยูร  กตสาโร  เป้นเจ้าอาวาสท่านได้ก่อสร้างกุฏิสงฆ์  จำนวน  9  หลังหอสวดมนต์  1 หลัง และกุฏิทรงไทยแฝด  1 หลัง นอกจากนั้นยังได้สร้างโรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ในปัจจุบัน  ต่อมาในสมัย  พระครูปัญญาอุภัยวงศ์  เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน  ท่านได้ริเริ่มก่อสร้างอุโบสถ  ได้เริ่มวางศิลาฤกษ์เมื่อ พ.ศ. 2536 สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ  7,000,000  บาทเศษนอกจากนี้ได้ทำการก่อสร้างถาวรวัตถุอื่นๆ และได้จัดซื้อที่ดินสร้างอุโบสถ จำนวน  3 ไร่  2 งาน  เป็นเงิน 200,000  บาท และได้จัดงานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตเมื่อวันที่  9- 17 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2545  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่  30 สิงหาคม พ.ศ. 2520 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 24  เมตร ยาว  40 เมตร
การบริหารการปกครอง
- มีเจ้าอาวาสมาแล้ว       10      รูป ลำดับเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
ลำดับที่ 1 พระเป้า                           ตั้งแต่ พ.ศ.                 ถึง พ.ศ.                    
ลำดับที่ 2 พระสาคร                       ตั้งแต่ พ.ศ.                 ถึง พ.ศ.                    
ลำดับที่ 3 พระสุจิต                     ตั้งแต่ พ.ศ.                 ถึง พ.ศ.                    
ลำดับที่ 4 พระประยูร                        ตั้งแต่ พ.ศ.                   ถึง พ.ศ.                    
ลำดับที่ 5 พระอุบล                          ตั้งแต่ พ.ศ.            ถึง พ.ศ.          
ปัจจุบัน  พระครูปัญญาอุภัยวงศ์             ตั้งแต่ พ.ศ.  2534       

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : โฉนดที่ตั้งวัด (1.95 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : วิสุงคามสีมา (2.45 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : หนังสือรับรองสภาพวัด (1.87 mb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูปัญญาอุภัยวงค์ ปญฺญาทีโป

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระวีระพันธ์ ฐานวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระวัชรชัย อธิปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระเผือก ฉนฺทธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระขจร อคฺคธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

เทศกาลงานบุญประเพณี

สงกรานต์

วันที่จัดงาน : 13-04-2565

เปิดดู 26 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พ่อปู่อุปปะโรหิ...

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 37 ครั้ง

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 65 ครั้ง

หลวงพ่อทันใจ

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 252 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

เสียงธรรมกับหลว...

ข้อมูลเมื่อ 14-03-2565

เปิดดู 66 ครั้ง

สาระธรรม

ธรรมคำคม

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2565

เปิดดู 186 ครั้ง

คติธรรมสอนใจ

ข้อมูลเมื่อ : 14-02-2565

เปิดดู 100 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ประวัติหลวงพ่อโ...

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2565

เปิดดู 1632 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น