เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8328 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8834 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7161 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code สำนักสงฆ์ใหม่เฉลิมพระเกียรติ ร.๙

รหัสวัด

ชื่อวัด
สำนักสงฆ์ใหม่เฉลิมพระเกียรติ ร.๙

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
สำนักสงฆ์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านหนองแช่กลอย

เลขที่
-

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
บ้านเก่า-ลำทหาร

แขวง / ตำบล
บ้านเก่า

เขต / อำเภอ
เมืองกาญจนบุรี

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71000

เนื้อที่
49 ไร่ 0 งาน 69 ตารางวา

มือถือ
093-7747899

จำนวนเข้าดู : 352

ปรับปรุงล่าสุด : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 16:20:33

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:33:54

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติ (โดยสังเขป) วัดหนองแช่กลอย   ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

วัดหนองแช่กลอย ตั้งอยู่เลขที่.......หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแช่กลอย ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญฯ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับมอบที่ดินจากผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้สร้างวัดในที่ตนเอง โดยได้รับมอบจาก คุณแม่สำอางค์ กันนะ ชาวบ้านหมู่ที่ ๕ บ้านหนองแช่กลอยเป็นผู้มีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงได้ปรึกษาครอบครัวลูกๆหลานในตระกูล “กันนะ”มอบที่ดินเพื่อสร้างวัดและถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้รับการอุปถัมภ์ของ “พระครูศีลวราภรณ์” เจ้าอาวาสวัดสน เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถและอาคารเสนาสนะในสำนักสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๕ โดยมีที่ดินที่ครอบครัว “กันนะ” ถวายจำนวน ๔๙-๐-๖๙ ไร่ ตามหนังสือครอบครองการทำประโยชน์ในที่ดินเลขที่...................... ได้รับอนุญาตสร้างวัดเมื่อวันที่ .......เดือน...................พ.ศ.........ได้รับอนุญาตตั้งวัดในพระพุทธศาสนา “วัดหนองแช่กลอย” เมื่อวันที่.......เดือน.............. พ.ศ..........ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่.......เดือน................. พ.ศ........... 
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ                ยาว ๓๕๙.๒๔ เมตร    จดที่ดิน             น.ส.ทวี แซ่ตัน - นายองอาจ หทัยสานต์
ทิศใต้                    ยาว ๓๔๗.๒๙ เมตร    จดที่ดิน            นายอานนท์ - น.ส.ปรานิล กันนะ
ทิศตะวันออก           ยาว ๒๒๑.๓๒ เมตร    จดที่ดิน             น.ส.ไล้ กันนะ
ทิศตะวันตก             ยาว ๒๕๓.๔๔ เมตร   จดที่ดิน             น.ส.ชโลม กันนะ
         อาคารเสนาสนะ
๑.อุโบสถ                                กว้าง    ๔๕ เมตร  ยาว   ๖๐ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๖
๒.ศาลาการเปรียญ                    กว้าง    ๑๖ เมตร  ยาว   ๒๔ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗
๓. กุฏิสงฆ์ยกพื้น (แบบหลังเดียว)      จำนวน ๑๐หลัง           กว้าง ๔.๓๐ เมตร ยาว      ๙ เมตร
๔. กุฏิสงฆ์ยกพื้น (แบบหลังเดียว)      จำนวน ๑๐หลัง           กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖.๒๐ เมตร
๕. หอระฆัง                             กว้าง      ๕ เมตร ยาว       ๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
๖.โรงครัว                               กว้าง     ๑๑ เมตร ยาว    ๒๖ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
๗.ห้องน้ำ-ห้องสุขา (๑๕ห้อง)     กว้าง  ๔.๖๐ เมตร ยาว    ๒๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
๘.แท้งกักเก็บน้ำ                      กว้าง  ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖.๒๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 การบริหารการปกครองตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน
๑. พระสมนึก                                    เจ้าสำนักสงฆ์ พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๗
๒. พระถวิล เขมปญฺโญ                       เจ้าสำนักสงฆ์ พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๔๘
๓. พระป้อม                                      เจ้าสำนักสงฆ์ พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๔๙
๔. พระโชโฮ๊ค แซ่เอี้ยว                       เจ้าสำนักสงฆ์ พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๑
๕. พระครูปลัดสมศักดิ์ ติกฺปญฺโญ           เจ้าสำนักสงฆ์ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕
๖. พระสมปอง อภิปุญโญ                     เจ้าสำนักสงฆ์ พ.ศ.๒๕๕๗-ปัจจุบัน
 ลำดับเจ้าอาวาส
๑.       -๐-

รายการพระ

พระสมปอง อภิปุญโญ

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 09-02-2565

พระสุรินทร์ ฐิตพโล

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระธรรมบันดาล จนฺทโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

พระมานพ นรินฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 03-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด