เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8532 รูป
สามเณร
318 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9064 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7347 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองปลาไหล

รหัสวัด
02711201005

ชื่อวัด
วัดหนองปลาไหล

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 08 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2481

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม ปี 2527

ที่อยู่
-

เลขที่
2

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
หนองปลาไหล

เขต / อำเภอ
หนองปรือ

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71220

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

มือถือ
0927617493

จำนวนเข้าดู : 506

ปรับปรุงล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 14:37:14

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 20:05:22

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหนองปลาไหล ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้รับการรับรองสภาพวัดเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นวัดที่มีเจ้าคณะปกครองฝ่ายสงฆ์ดูแลตลอกมา ปัจจุบัน พระครูกาญจนธรรมวุฒิ นธ.เอก, จต.เอก ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : ใบรับรองสภาพวัด (96.52 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : ใบวิสุงคามสีมา (77.82 kb)

รายการพระ

พระครูกาญจนธรรมวุฒิ ธมฺมพโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

ชลิต ชุติปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-10-2564

อำนาจ ธมฺมกาโม

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-10-2564

เดช สิริวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-10-2564

วัลลภ รูปขำดี

ข้อมูลเมื่อ : 25-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-10-2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด