เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8344 รูป
สามเณร
286 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8847 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
70 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7161 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดพันธุวงษ์

รหัสวัด
02740115003

ชื่อวัด
วัดพันธุวงษ์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2437

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 03 เดือน กันยายน ปี 2535

ที่อยู่
ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เลขที่
39

หมู่ที่
ม.1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้านเกาะ

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
37 ไร่ 3 งาน - ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 1550

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 20:07:40

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 20:55:39

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดพันธุวงษ์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 บ้านพันธุวงษ์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 37 ไร่ 3 งาน ทิศตะวันตกของวัดติดกับแม่น้ำท่าจีน
วัดพันธุวงษ์ประกาศเป็นวัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2437 สร้างและบูรณะขึ้นใหม่โดยบุญมาก สู่ภิภักดิ์ กำนันตำบลบ้านเกาะในสมัยนั้น พร้อมด้วยญาติพี่น้องและประชาชนในตำบลบ้านเกาะ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2535 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 30 เมตร ยาว 50 เมตร และอัญเชิญพระมหาเกิด โสภโณ จากวัดปรมัยยิกาวาส จังหวัดนนทบุรี มาจำพรรษาที่วัดนี้ ด้านการศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2500

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูโสภณสาครกิจ ติสฺสเทโว

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-05-2567

พระชินวรณ์ สนฺตจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระประดิษฐ์ อจลธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-12-2564

พระประสพโชค สีลเตโช

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระตุ๋ย ธมฺมปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-05-2567

พระอภิชาติ ปญฺญาทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระสุชาติ วิปุโล

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-12-2564

พระอาคม ติสรโณ

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระสวาท สุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระมนู สิริจนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระสมชาย สิริจนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระสัตยา อภิวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระมาโนรมย์ จนฺทสุทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระอุดม วรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระธนพัต จารุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระนรงค์เดช ทีปวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระณัฐพงค์ สุทฺธจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระธีรวัฒน์ ฉนฺทกาโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระฐีระพงศ์ จารุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 28-08-2565

พระศุภกิตติ์ สุชาโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-05-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด