เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

สาระธรรม

ปล่อยวาง

รายละเอียด
การปล่อยวาง คือ การไม่ยึดติด ,ไม่ยึดมั่นถือ มั่น คือ ปล่อยให้เป็นไปตามเหตุปัจจัย หรือ ตามกรรมกำหนด ของทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งการปล่อยวาง ณ ที่นี้ หมายถึง
--กระทำ ต่อ สิ่งนั้น ตามความเหมาะสม
--ละเว้นการกระทำเมื่อเห็นว่า สมควร จะละเว้น
--ไม่มุ่งมาดปราถนา อยากได้ อยากเป็น, อยากประสบ - อยากหลบหลีก ,สิ่งที่ต้องปล่อยวางได้แก่
1. เกียรติ ยศ บารมี อำนาจ ชื่อเสียงทุกระดับ - ต้องไม่มุ่งมั่นแสวงหา หากแสวงหา จะเป็นทุกข์ทันที
2. ทรัพย์สินสมบัติ-ไม่อยากได้เกินความจำเป็น หากหาเกินความจำเป็น ก็จะเดือดร้อน
3. ความสุข ทางกายทั้งหลาย -พอใจเท่าที่มีไม่มุ่งมาดปราถนา หากปราถนาก็จะหาจุดสิ้นสุดไม่ได้ แต่หากมีก็ไม่ต้องหลีกหนี
4. บุคคลที่ตนรัก -ไม่เป็นห่วง ไม่กังวล รักหรือหลง เพียงกระทำหรือดูแลตามความเหมาะสมเท่านั้น
5.ร่างกายของตน -ไม่รักไม่หลง ไม่ยึดติด กระทำหรือดูแลอย่างเหมาะสมเท่านั้น
6.ชีวิตของตน -ไม่ยึดติด ไม่กลัวความตาย เพราะกลัวหรือไม่ ก็ต้องตายเพราะถูกกำหนดไว้แล้ว หากกลัวตายก็จะเป็นทุกข์
7. อัตตาหรือตัวตน ของตน - ต้องถือว่าเนื้อแท้ของตนไม่มีอะไรเลย จึงไม่ต้องยึดติดใดๆ ทั้งสิ้น เพราะสังขารเป็นของไม่เที่ยง ต้องมีการเกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกันทั้งสิ้น
        หากทำได้ ดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ท่านจะประสบ แต่ความสุข สดใสเบิกบานใจ
ไม่เป็นทุกข์ ไม่โศกเศร้าเสียใจ โรคภัย ทั้งหลายก็จะไม่มากล้ำกราย ชีวิตจะมีแต่ ความสุข ไร้ความทุกข์ ตลอดกาล.

ผู้แต่ง

โดย : วัดเขาพุข่อย

ที่อยู่ : ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 1700

ปรับปรุงล่าสุด : 13 มกราคม พ.ศ. 2566 19:49:25

ข้อมูลเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 13:52:18

 
 
 
 

สาระธรรม 10 อันดับ

การปล่อยวาง

โดย วัดบ่อสุพรรณ

ข้อมูลเมื่อ : 20-03-2566

เปิดดู : 2

พระพุทธเจ้าตรัสว่า

โดย วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

ข้อมูลเมื่อ : 20-03-2566

เปิดดู : 4

ความงามที่จิตใจ

โดย วัดบ่อสุพรรณ

ข้อมูลเมื่อ : 19-03-2566

เปิดดู : 4

คำสั่งสอนของพระตถาคต

โดย วัดสารภี

ข้อมูลเมื่อ : 17-03-2566

เปิดดู : 11

คติธรรม คำสอน

โดย วัดบัลลังก์

ข้อมูลเมื่อ : 17-03-2566

เปิดดู : 8