เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

สาระธรรม

ศิลป์ธรรม

รายละเอียด
ใจกว้างแท้อยู่ที่ยอมรับความจริง
ยอมรับความจริงแล้ว จะได้จัดทำให้ตรงตามเรื่อง
...
ความใจกว้างแท้อยู่ที่การยอมรับความจริง ไม่ใช่ว่าคุณจะทำดี หรือคุณจะทำเลวทำชั่ว ฉันก็รับได้ทั้งนั้น นี่ใจกว้างหรือ คุณจะทำถูกหรือทำผิด ฉันก็ยอมรับได้ นี่ใจกว้างหรือเปล่า ดีไม่ดีถ้ามองไปมองมามันกลายเป็นอย่างนี้ จะปล่อยปละละเลยไม่ทำอะไรก็บอกว่าฉันใจกว้าง จะทำชั่วฉันก็รับได้ใจกว้าง จะทำดีฉันก็รับได้ใจกว้าง แต่ใจกว้างที่แท้ คือต้องยอมรับความจริง แล้วก็อยู่กับความจริง
หนังสือ คนไทยไม่ใจแคบ แต่ระวังไว้: อย่าให้ปัญญาแคบ
ตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนา เหตุผลที่แท้อยู่ที่ไหน
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
พิมพ์ครั้งที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ หน้า ๑๓ - ๑๔
สามารถอ่านหนังสือเพิ่มเติมได้ที่:
https://www.papayutto.org/th/book_detail/75
 
หรือสามารถเลือกอ่านเล่มอื่นได้ที่:
https://www.papayutto.org/th/dhamma_books

ผู้แต่ง
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

โดย : วัดญาณเวศกวัน

ที่อยู่ : ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

จำนวนเข้าดู : 792

ปรับปรุงล่าสุด : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 10:57:15

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 10:57:15

 
 
 
 

สาระธรรม 10 อันดับ

ฝึกจิตไม่ให้โกรธ

โดย วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2566

เปิดดู : 7

ความดีไม่มีวันจืดจาง

โดย วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2566

เปิดดู : 18

อยู่อย่างสันโดษ

โดย วัดท่าขนุน

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2566

เปิดดู : 15