เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8519 รูป
สามเณร
319 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9052 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7338 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

สาระธรรม

20 ธรรมะสอนใจ ส่งต่อเป็นเครื่องเตือนใจ

รายละเอียด

20 ธรรมะสอนใจ ส่งต่อเป็นเครื่องเตือนใจ
#ให้แสงแห่งธรรมนำทางชีวิต

1. เวร ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร

2. คบคนเช่นไร ย่อมเป็นคนเช่นนั้น

3. บุญย่อมปกป้องรักษา และคุ้มครองคนดี และผู้ประพฤติดีเสมอ

4. วันที่ดีที่สุด คือวันที่ได้ทำความดี และสะสมบุญ

5. เรื่องที่ผ่านไปแล้ว ก็เป็นเหมือนวันวาน อย่าเก็บเอามาเป็นหนามทิ่มแทงตัวเองอีกเลย

6. การเลือกคบคนดี มีแต่นำความสุขมาให้

7. บุญวาสนาเป็นสิ่งที่สร้างเองได้ หากไม่มีก็ทำให้มี ที่มีอยู่แล้วก็ทำให้มียิ่งขึ้นได้

8. ผู้เห็นโลกเป็นของวุ่นวาย นั่นแหละคือผู้มีบุญ

9. เรื่องใหญ่ที่สุดในวันนี้ พอถึงพรุ่งนี้ก็เป็นเรื่องเล็ก

10. เรื่องเล่าปากต่อปากกันสุดท้ายก็เป็นแค่คำนินทา

11. ใช้จิตใจที่ชอบตำหนิผู้อื่น มาตำหนิตัวเอง ใช้จิตใจที่ชอบให้อภัยตัวเอง มาให้อภัยผู้อื่น

12. ถ้าเราไม่ทิ้งบุญ บุญก็จะไม่ทิ้งเรา

13. ปัญหาเป็นสิ่งที่เราต้องแก้ กรรมเป็นสิ่งที่เราต้องชดใช้ ทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องดับ

14. ศีลมากมาย ไม่ต้องรักษาให้หมดทุกข้อ รักษาใจให้ดี และกาย วาจา ก็จะดีไปด้วย

15. แสงสว่างบนท้องฟ้าเกิดจาก “ดวงอาทิตย์” แสงสว่างจากชีวิต เกิดจาก “การปล่อยวาง”

16. “ความจริงใจ” ไม่มีอยู่ในคำพูด และเป็นสิ่งที่ “พิสูจน์” ยากในปัจจุบัน

17. หากถูกคนรอบข้างเข้าใจผิด ให้อธิบายครั้งเดียวพอ หากเขาไม่คิดจะเชื่อคุณ อธิบายไปกี่ครั้งเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดี

18. สิ่งที่เป็นอกุศลที่สุดในชีวิต คือ การหลอกตัวเอง

19. “ความสุข” เกิดจากจิตใจที่สะอาดและบริสุทธิ์

20. ธรรมดาของชีวิต มีแล้วก็กลับไม่มีได้ โลกสลับกันไปมา เหมือนมืดแล้วสว่าง อย่าเสียใจหรือดีใจกับสิ่งใดให้มากนัก

ในชีวิตประจำวันย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอเรื่องทุกข์ หากไม่เก็บมาเป็นอารมณ์ก็จะปล่อยวาง และมีเรี่ยวแรงไปทำกิจกรรมอื่นๆ เพราะฉะนั้นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการอ่านคำคมธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ ก็ช่วยให้จิตใจเบิกบาน สร้างอุเบกขาได้เช่นกัน

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง
เพระฉนั้นแล้วการส่งต่อธรรมะเป็นมหาทานบุญใหญ่
 

ผู้แต่ง
อมตะธรรม

โดย : วัดวังสำเภาล่ม

ที่อยู่ : ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 48

ปรับปรุงล่าสุด : 8 กันยายน พ.ศ. 2566 21:49:40

ข้อมูลเมื่อ : 8 กันยายน พ.ศ. 2566 21:49:40

 
 
 
 

สาระธรรม 10 อันดับ

พุทธอุทยาน

โดย วัดป่าพระเจ้า

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2566

เปิดดู : 8

อย่าไปดูคนอื่น

โดย วัดท่าฟืน

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2566

เปิดดู : 14

อย่าทิ้งกิจวัตรประจำวัน

โดย วัดท่าขนุน

ข้อมูลเมื่อ : 20-09-2566

เปิดดู : 19