เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8519 รูป
สามเณร
319 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9052 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7338 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

สาระธรรม

หลุดพ้นเสียจากความรู้สึกว่า “กูหลุดพ้นแล้ว” นั่นแหละ! จึงจะเป็น“การหลุดพ้น” ที่แท้จริง

รายละเอียด

หลุดพ้นเสียจากความรู้สึกว่า “กูหลุดพ้นแล้ว”
นั่นแหละ! จึงจะเป็น“การหลุดพ้น” ที่แท้จริง
.
.... ต่อเมื่อใดไม่มีความรู้สึกที่เป็นอุปาทาน ว่า“ตัวกู” ว่า“ของกู” เมื่อนั้นแหละจึงจะเรียกว่าไม่มีอะไรติด เป็นการหลุดพ้นที่แท้จริง ฯ
.
…. พูดอีกอย่างหนึ่งก็ต้องพูดว่า มันไม่มีใครติด มันไม่มีใครหลุด, ว่างจากตัวคนที่จะติดหรือจะหลุด, นั่นแหละ จึงจะเป็นการหลุดพ้นที่แท้จริง”
.
พุทธทาสภิกขุ
ที่มา : ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา หัวข้อเรื่อง “สุขแท้เมื่อสิ้นสุดแห่งความสุข” แสดง ณ สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๒๕ จากหนังสือชื่อ “สุขแท้เมื่อสิ้นสุดแห่งความสุข”

ผู้แต่ง
ท่านพุทธทาสภิกขุ

โดย : วัดท่าฟืน

ที่อยู่ : ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 26

ปรับปรุงล่าสุด : 8 กันยายน พ.ศ. 2566 21:44:16

ข้อมูลเมื่อ : 8 กันยายน พ.ศ. 2566 21:44:16

 
 
 
 

สาระธรรม 10 อันดับ

พุทธอุทยาน

โดย วัดป่าพระเจ้า

ข้อมูลเมื่อ : 23-09-2566

เปิดดู : 8

อย่าไปดูคนอื่น

โดย วัดท่าฟืน

ข้อมูลเมื่อ : 22-09-2566

เปิดดู : 15

อย่าทิ้งกิจวัตรประจำวัน

โดย วัดท่าขนุน

ข้อมูลเมื่อ : 20-09-2566

เปิดดู : 19