เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8599 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9145 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7425 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

สาระธรรม

การขอขมาพระรัตนตรัย

รายละเอียด

ถาม : การขอขมาพระรัตนตรัย.... ?
ตอบ : เมื่อเราทำความดีไปถึงระดับหนึ่ง ไม่ต้องมากหรอก แค่อุปจารสมาธิเท่านั้น ถ้าตั้งใจทำจริง ๆ มารเขารู้ว่าเราจะพ้นมือของเขาแล้ว เขาก็พยายามที่จะหลอกล่อเราทุกวิถีทาง ให้เราหลงผิดเป็นชอบ โดยมีการปรามาสพระรัตนตรัยเป็นปกติ

ถ้าหากว่าใครเป็นดังนั้น ให้ตั้งใจขอขมาพระรัตนตรัย เพราะการปรามาสพระรัตนตรัย แปลว่าเราไม่เคารพจริง ถ้าเราไม่เคารพในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์จริง เราจะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันไม่ได้

ให้ตั้งใจไว้ว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราเคยล่วงเกินต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ไปแล้ว ด้วยกาย ด้วยวาจา หรือด้วยใจก็ดี จะโดยต่อหน้าหรือลับหลัง เจตนาหรือไม่เจตนาก็ดี ข้าพเจ้าขอขมากรรมนั้นต่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ขอได้โปรดเมตตาอดโทษแก่ลูกตั้งแต่บัดนี้ ตราบท้าวเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ

ตั้งใจอย่างนี้แม้ว่าสิ่งนั้นเราไม่ได้เจตนาทำ จะเป็นการดลใจของกิเลสมาร หรือตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรมใด ๆ ชักนำก็ตาม ถ้าเราเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ เรื่องเหล่านี้เราไม่ทำอยู่แล้ว แต่เนื่องจากว่ามีการชักนำจากกิเลสมาร ตัณหา อุปาทาน หรืออกุศลกรรม ดลบันดาลให้เป็นไปก็ตาม ถึงไม่ใช่การกระทำของเรา เราก็เต็มใจที่จะขอขมา พยายามทำไว้บ่อย ๆ เจ้าพวกนี้กลัวคนหน้าด้าน ถ้าตื๊อบ่อย ๆ เขาสู้ไม่ได้ก็จะถอยไปเอง

ให้ขอขมาทุกครั้งเวลาจะสวดมนต์ ไหว้พระหรือจะทำกรรมฐาน ให้ตั้งใจทำไว้ก่อน เพื่อกรรมส่วนนี้จะได้ขาดลง ไม่อย่างนั้นเขาจะขวางอยู่ ทำให้เราเข้าไม่ถึงกระแสของพระนิพพาน

พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.
เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ ณ บ้านอนุสาวรีย์ฯ

ผู้แต่ง
พระครูวิลาศกาญจนธรรม, ดร.

โดย : วัดท่าขนุน

ที่อยู่ : ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

จำนวนเข้าดู : 18

ปรับปรุงล่าสุด : 11 มกราคม พ.ศ. 2566 12:06:24

ข้อมูลเมื่อ : 11 มกราคม พ.ศ. 2566 12:06:24

 
 
 
 

สาระธรรม 10 อันดับ

ฝึกจิตไม่ให้โกรธ

โดย วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2566

เปิดดู : 6

ความดีไม่มีวันจืดจาง

โดย วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

ข้อมูลเมื่อ : 03-02-2566

เปิดดู : 16

อยู่อย่างสันโดษ

โดย วัดท่าขนุน

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2566

เปิดดู : 15