เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
70 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1622 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8370 รูป
สามเณร
349 รูป
แม่ชี
90 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
38 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
8934 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
5 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7324 รูป
ลาสิกขา
13 รูป
มรณภาพ
2 รูป
 

สาระธรรม

เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

รายละเอียด
วัดดอนไก่ดี ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุ สามเณรให้ใฝ่ในธรรม เป็นกำลังเผยแผ่แก่พระศาสนา ในการนำหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพและความสามัคคีในยามเกิดความขัดแย้ง
ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕
ขอโมทนาและเจริญพร กับญาติธรรมทุกท่าน ที่ร่วมอนุโมทนา

ผู้แต่ง
พระอธิการสมภาพ เขมกาโม

โดย : วัดดอนไก่ดี

ที่อยู่ : ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

จำนวนเข้าดู : 10

ปรับปรุงล่าสุด : 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 09:35:36

ข้อมูลเมื่อ : 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 09:35:36

 
 
 
 

สาระธรรม 10 อันดับ

วันอัฏฐามีบูชา

โดย วัดท่านางเริง

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2565

เปิดดู : 2

คติธรรม-ข้อคิด

โดย วัดหนองกระถิน

ข้อมูลเมื่อ : 06-02-2565

เปิดดู : 50

คติธรรม-ข้อคิด

โดย วัดหนองกระอิฐ

ข้อมูลเมื่อ : 20-05-2565

เปิดดู : 3

สาระธรรม-ต้นไม้พูดได้

โดย วัดหนองกระอิฐ

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2565

เปิดดู : 14

คติธรรม

โดย วัดทุ่งหนองแก้ว

ข้อมูลเมื่อ : 20-05-2565

เปิดดู : 4