เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8519 รูป
สามเณร
319 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9052 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7338 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

แผนงานประจำปี วัดวังขนายทายิการาม

รายละเอียด

        มกราคม                  ไหว้พระขอพรหลวงพ่อสรรเพชร ทำบุญวันขึ้นปีใหม่
        ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔    ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม เจริญกัมมัฏฐานเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวันมาฆบูชา
        ๒  เมษายน              การบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
        ๑๓ - ๑๗  เมษายน    ทำบุญตักบาตรสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันปีใหม่ไทย
        ๒๓ - ๒๕  เมษายน    วันทำบุญบูชาบูรพาจารย์
        ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗    ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม เจริญกัมมัฏฐานเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวันวิสาขบูชา
        ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๘    ทำบุญวัดก่อตั้งวัดวังขนายทายิการาม แห่เทียนพรรษา
        ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘    ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม เจริญกัมมัฏฐานเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวันอาสาฬหบูชา
        แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘     ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม เจริญกัมมัฏฐานวันปวารณาเข้าพรรษา
        สิงหาคม                  โครงการวิ่งเพื่อสุขภาพ วังขนาย ซุปเปอร์ มินิ ฮาล์ฟ มาราธอน
        สิงหาคม                  เปิดโครงการ สำนักศาสนศึกษาประจำอำเภอท่าม่วง
        ตุลาคม                    การสอบนักธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี
        ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑   วันปวารณาออกพรรษา
        แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑    ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
        ๓๑  ธันวาคม             โครงการเจริญพุทธมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

โดย : วัดวังขนายทายิการาม

ที่อยู่ : ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

จำนวนเข้าดู : 34

ปรับปรุงล่าสุด : 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 07:05:35

ข้อมูลเมื่อ : 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 07:05:03