เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

โครงการและกิจกรรมเด่น

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี รุ่นที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑)

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี รุ่นที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑) จำนวน ๖๕ รูป/คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรณ ในหลวง ร.10 วัดถ้ำศรีสรรเพชญ บ้านช่องแคบ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี รุ่นที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑) จำนวน ๖๕ รูป/คน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวง ร.10
วัดถ้ำศรีสรรเพชญ บ้านช่องแคบ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
                                               ---------------
               หลักการและเหตุผล  ด้วยสังคมปัจจุบัน ประชาชนโดยทั่วไปรวมถึงเด็กและเยาวชนไทย ได้ละเลยการปฏิบัติตามหลักคำสั่งสอนของศาสนา ทั้งนี้ สาเหตุมาจากการออกห่างจากศาสนกิจ วัด สถานที่อบรมสั่งสอนของศาสนาที่ตนเคารพนับถือ ทำให้คนไทยโดยส่วนใหญ่ขาดศีลธรรม เกิดปัญหาทางสังคมมากมาย ทั้งปัญหายาเสพติด ติดเกมส์ และอบายมุข รวมถึงก่อคดีความต่างๆ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการขาดศีลธรรม โดยเฉพาะศีล ๕ เป็นสำคัญ
               วัตถุประสงค์  เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนในช่วงปิดเทอม ได้รับโอกาสในการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี รับการศึกษาอบรมคำสั่งสอนด้านศาสนากล่อมเกลาจิตใจ ฝึกสมาธิ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร               
เป้าหมาย  จัดโครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร      รุ่นที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑) จำนวน ๖๕ รูป/คน ในระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๑๐ วัน (คัดกรองจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอไทรโยคและใกล้เคียง)
วิธีการดำเนินการ
                ๑. ประสานกรรมการวัดและญาติธรรม เพื่อกำหนดวัน ระยะเวลา สถานที่ รายละเอียดพิธีการ ค่าใช้จ่าย ข้อจำกัดของโครงการ และการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันดำเนินการโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ ปีบริหาร ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙
                ๒. โรงเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอไทรโยคและใกล้เคียง คัดกรองเด็กและเยาวชนตามหลักเกณฑ์และสมัครใจได้รับการเข้าร่วมโครงการนี้
                ๓. การสรุปและการนำเสนอผลการดำเนินโครงการ

ไฟล์แนบเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ 1
๑.โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี รุ่นที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑) (2.37 mb)

ไฟล์แนบ 2
๒.โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี รุ่นที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑) (2.9 mb)

ไฟล์แนบ 3
๓.โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี รุ่นที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑) (3.87 mb)

ไฟล์แนบ 4
๔.โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี รุ่นที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑) (1 mb)

ไฟล์แนบ 5
๕.โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี รุ่นที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑) (742.44 kb)

โดย : วัดถ้ำศรีสรรเพชญ

ที่อยู่ : ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

จำนวนเข้าดู : 172

ปรับปรุงล่าสุด : 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 08:39:11

ข้อมูลเมื่อ : 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 08:39:11

 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมเด่น 10 อันดับ

เวียนเทียนวันมาฆบูชา

โดย วัดหนองกระทู้

ข้อมูลเมื่อ : 20-03-2566

เปิดดู : 3

งาน อปต

โดย วัดหนองพงษ์เจริญสุข

ข้อมูลเมื่อ : 18-03-2566

เปิดดู : 10