เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7296 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

โครงการและกิจกรรมเด่น

งานที่ ๑ ด้านการปกครอง

งานที่ ๑ ด้านการปกครอง ตรวจการคณะสงฆ์ตำบลหัวโพธิ์ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ พระครูพิพัฒน์เจติยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลหัวโพธิ์ พร้อมทั้ง พระสามารถ อุตตฺโม เลขานุการเจ้าคณะตำบลหัวโพธิ์ ได้ออกเยี่ยมพร้อมทั้ง ออกตรวจการคณะสงฆ์ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามนโยบายของมติมหาเถรสมาคม

งานที่ ๑ ด้านการปกครอง
ตรวจการคณะสงฆ์ตำบลหัวโพธิ์ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 พระครูพิพัฒน์เจติยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลหัวโพธิ์ 
พร้อมทั้ง พระสามารถ อุตตฺโม เลขานุการเจ้าคณะตำบลหัวโพธิ์
ได้ออกเยี่ยมพร้อมทั้ง ออกตรวจการคณะสงฆ์ ครั้งที่ ๑ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามนโยบายของมติมหาเถรสมาคม

โดย : วัดศรีประทุนทอง

ที่อยู่ : ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 12

ปรับปรุงล่าสุด : 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 14:14:21

ข้อมูลเมื่อ : 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 14:14:21

 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมเด่น 10 อันดับ

มอบทุนการศึกษา

โดย วัดหนองห้าง

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2566

เปิดดู : 5

งานด้านศึกษาสงเคราะห์

โดย วัดสหกรณ์โฆสิตาราม

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2566

เปิดดู : 6

งาน อปต

โดย วัดสระเตย

ข้อมูลเมื่อ : 20-05-2566

เปิดดู : 34