เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8338 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8844 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7158 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

การปฏิบัติงานตามภารกิจคณะสงฆ์ ๖ ด้าน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ได้ดำเนินการ ๑.ด้านปกครอง พระครูสมุห์ พนม ทีปธมฺโม ได้พาพระภิกษุวัดอัมพวนารามทำวัตรสวดมนต์เย็นเป็นประจำ ๒.ด้านการศาสนศึกษา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวนารามได้สอนหนังสือนักธรรมที่วัดดอนโพธิ์ทอง ๓.ด้านการเผยเผ่ คณะครูและเด็กนักเรียนได้มีการทำบุญตักบาตรในวันเขาพรรษา ๔.ด้านสาธารณูปการ วันพระแรม8ค่ำเดือน9 ทางจิตอาสา อ.ส.ม. ได้พากันมาทำความสะอาดบริเวลถนนหน้าวัดอัมพวนาราม ๕.ด้านสาธารณสงเคราะห์ วัดอัมพวนารามได้ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบางกุ้ง 6. ด้านสาธารณสงเคราะห์ วันอาทิตย์ที่12 กันยายน พระครูสมุห์ พนม ทีปธมฺโม ได้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลืองานสพผู้ที่ยากไร้

ได้ดำเนินการ ๑.ด้านปกครอง พระครูสมุห์ พนม ทีปธมฺโม ได้พาพระภิกษุวัดอัมพวนารามทำวัตรสวดมนต์เย็นเป็นประจำ ๒.ด้านการศาสนศึกษา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวนารามได้สอนหนังสือนักธรรมที่วัดดอนโพธิ์ทอง ๓.ด้านการเผยเผ่ คณะครูและเด็กนักเรียนได้มีการทำบุญตักบาตรในวันเขาพรรษา ๔.ด้านสาธารณูปการ วันพระแรม8ค่ำเดือน9 ทางจิตอาสา อ.ส.ม. ได้พากันมาทำความสะอาดบริเวลถนนหน้าวัดอัมพวนาราม ๕.ด้านสาธารณสงเคราะห์ วัดอัมพวนารามได้ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบางกุ้ง 6. ด้านสาธารณสงเคราะห์ วันอาทิตย์ที่12 กันยายน พระครูสมุห์ พนม ทีปธมฺโม ได้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลืองานสพผู้ที่ยากไร้

ไฟล์แนบเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ 1
(145.33 kb)

โดย : วัดอัมพวนาราม

ที่อยู่ : ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 184

ปรับปรุงล่าสุด : 21 กันยายน พ.ศ. 2566 17:44:49

ข้อมูลเมื่อ : 21 กันยายน พ.ศ. 2566 17:43:20

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 อันดับ

วันปวารณาเข้าพรรษา

โดย วัดพรสวรรค์

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2567

เปิดดู : 3

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

โดย วัดพรสวรรค์

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2567

เปิดดู : 3