เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8531 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9073 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7361 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบนร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร

พระครูสีลาธิการี เจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน เจ้าอาวาสหนองพะอง เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการฯ พร้อมด้วยไวยาวัจกร ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร ตามมติมหาเถรสมาคม (มส.) มติที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐-๑๗.๐๐ น. โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค ๑๔ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม ประธานในพิธีเปิด พระเดชพระคุณ พระบวรรังษี รองเจ้าคณะภาค ๑๔ วัดระฆังโฆสิตาราม พระเดชพระคุณ พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร พระสังฆาธิการในเขตปกครอง นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสมุทรสาคร และไวยาวัจกร เข้าร่วมประชุม ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสาคร

โดย : วัดหนองพะอง

ที่อยู่ : ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

จำนวนเข้าดู : 229

ปรับปรุงล่าสุด : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 22:55:34

ข้อมูลเมื่อ : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 22:50:22

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 อันดับ