เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8531 รูป
สามเณร
318 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9063 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7346 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ร่วมพิธีเปิดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

พระสุราษฎร์ ปภสฺสโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง พระครูสมุห์นิรันดร์ กตสาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง /เลขาฯ จต.ท่าเสา พระธีรพงษ์ สารทโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง ร่วมพิธีเปิดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร คณะสงฆ์พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการ ในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙), ดร. เจ้าคณะภาค ๑๐, เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพฯ รองแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานในพิธี

พระสุราษฎร์ ปภสฺสโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
พระครูสมุห์นิรันดร์ กตสาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง /เลขาฯ จต.ท่าเสา
พระธีรพงษ์ สารทโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
ร่วมพิธีเปิดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖   
วันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
 ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
คณะสงฆ์พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล
เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการ ในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร
โดยมี พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙), ดร.
เจ้าคณะภาค ๑๐, เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพฯ
รองแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานในพิธี

โดย : วัดราษฎร์บำรุง

ที่อยู่ : ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

จำนวนเข้าดู : 10

ปรับปรุงล่าสุด : 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 16:54:36

ข้อมูลเมื่อ : 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 16:54:36

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 อันดับ

ทอดกฐินสามัคคี

โดย วัดลำพระยา

ข้อมูลเมื่อ : 21-09-2566

เปิดดู : 24

งานบุญทอดกฐินสามคี วัดวังหว้า

โดย วัดวังหว้า

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2566

เปิดดู : 15