เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เป็นเจ้าภาพ จัดประชุมคณะสงฆ์ ระดับตำบล

๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔ นาฬิกา การประชุม พระสังฆาธิการ สัญจร ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลหนอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ สำนักงานรองเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง วัดพรสวรรค์ หมายเหตุ : พระมหาขจรศักดิ์ วีรกิตฺติ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพรสวรรค์ ขอลาประชุม เนื่องด้วยเดินทางไปสอบบาลี ชั้น ป.ธ.๖

โดย : วัดพรสวรรค์

ที่อยู่ : ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 6

ปรับปรุงล่าสุด : 24 มกราคม พ.ศ. 2566 20:15:36

ข้อมูลเมื่อ : 24 มกราคม พ.ศ. 2566 20:11:10

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 อันดับ