เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

การตรวจใบตอบ นักธรรม และ ธรรมศึกษาชั้นโท หนกลาง

เมื่อวันที่ ๑๙ และ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ อาจารย์พระมหาทศวร กิตฺติวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดพรสวรรค์ ในฐานะรองเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง ฝ่ายการศึกษา เข้าร่วมในการตรวจข้อสอบนักธรรม และธรรมศึกษา ชั้นโท ณ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ในการนี้ พระมหาขจรศักดิ์ วีรกิตฺติ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพรสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง ร่วมถวายความสะดวก แก่คณะกรรมการ ในฐานะกองงานเลขานุการด้วย

โดย : วัดพรสวรรค์

ที่อยู่ : ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 85

ปรับปรุงล่าสุด : 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 19:38:40

ข้อมูลเมื่อ : 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 19:38:40

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 อันดับ

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๖๖

โดย วัดบวรศิริธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 20-03-2566

เปิดดู : 7

ขอเชิญทำบุญวันตรุษไทย

โดย วัดบ่อสุพรรณ

ข้อมูลเมื่อ : 20-03-2566

เปิดดู : 6