เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8531 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9073 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7361 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

การประชุมพระสังฆาธิการ เขตการปกครองคณะสงฆ์อำเภอกระทุ่มแบน

พระครูสีลาธิการี เจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน เจ้าอาวาสวัดหนองพะอง เป็นประธานในการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ครูสอนพระปริยัติธรรม และเลขานุการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์อำเภอกระทุ่มแบน ในวันศุกร์ที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดสุวรรณรัตนาราม ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมีวาระการประชุมในเรื่องการทำงานของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ที่มอบหมายแด่พระสังฆาธิการ /แนวทางปฏิบัติ ทิศทาง การดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบของการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาทั้ง ๖ ด้าน ของคณะสงฆ์ซึ่งเป็นภารหน้าที่ของพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นที่จะต้องดำเนินการ

โดย : วัดหนองพะอง

ที่อยู่ : ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

จำนวนเข้าดู : 42

ปรับปรุงล่าสุด : 17 กันยายน พ.ศ. 2565 19:29:09

ข้อมูลเมื่อ : 17 กันยายน พ.ศ. 2565 19:29:09

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 อันดับ