เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8512 รูป
สามเณร
317 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9043 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7331 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

การประชุมพระสังฆาธิการ เขตการปกครองคณะสงฆ์อำเภอกระทุ่มแบน

พระครูสีลาธิการี เจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน เจ้าอาวาสวัดหนองพะอง เป็นประธานในการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ครูสอนพระปริยัติธรรม และเลขานุการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์อำเภอกระทุ่มแบน ในวันศุกร์ที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดสุวรรณรัตนาราม ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมีวาระการประชุมในเรื่องการทำงานของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ที่มอบหมายแด่พระสังฆาธิการ /แนวทางปฏิบัติ ทิศทาง การดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบของการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาทั้ง ๖ ด้าน ของคณะสงฆ์ซึ่งเป็นภารหน้าที่ของพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นที่จะต้องดำเนินการ

โดย : วัดหนองพะอง

ที่อยู่ : ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

จำนวนเข้าดู : 66

ปรับปรุงล่าสุด : 17 กันยายน พ.ศ. 2565 19:29:09

ข้อมูลเมื่อ : 17 กันยายน พ.ศ. 2565 19:29:09

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 อันดับ