เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8323 รูป
สามเณร
292 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8829 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7170 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

การปฏิบัติงานตามภารกิจคณะสงฆ์ ๖ ด้าน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๑. ด้านปกครอง วันที่ ๖ มิถุนายน 2567 พระครูสมุห์ พนม ทีปธมฺโม เจ้าอาวาสวัดอัมพวนารามได้นำพระสงฆ์ทำวัตรสวดมนต์ ก่อนลงฟังพระปาฏิโมกข์ ณ วัดอัมพวนาราม
๒. ด้านศาสนาศึกษา ได้บรรยายการอบแก่โรงเรียนบ้านบางกุ้งเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา
๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา สร้างความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์

๓. ด้านการเผยเเผ่ วันที่ ๑๓ มิถุนายน 2567 นายยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางกุ้งได้ทำบุญตักบาตร
ในพิธีการมอบเตาเผาศพปลอดมลพิษที่วัดอัมพวนาราม

๔. ด้านสาธารณูปการ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ พระครูสมุห์ พนม  ทีปธฺมโม เจ้าอาวาสวัดอัมพวนารามและคณะผู้บริหารและไวยาวัจกรวัดได้สงมอบงานการสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษงบประมาณ ๒ ล้านบาท ของ อบจ. สุพรรณบุรี เสร็จเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อย
๕. ด้านศึกษาสงเคราะห์ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗  โรงเรียนวัดตปะโยคาราม ต.มะข้ามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้มอบใบอนุโมทนาบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า พระครูสมุห์ พนม  ทีปธมฺโม เจ้าอาวาสวัดอัมพวนาราม ได้บริจาคทรัพย์ ๕๐๐ บาท ในการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดตปะโยคาราม
๖. ด้านสาธารณสงเคราะห์ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ พระครูสมุห์ พนม ทีปธมฺโม เจ้าอาวาสวัดอัมพวนาราม และนายยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางกุ้ง ได้มอบข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยให้ผู้ยากไร้ทุพพลภาพ

โดย : วัดอัมพวนาราม

ที่อยู่ : ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 18

ปรับปรุงล่าสุด : 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 20:45:48

ข้อมูลเมื่อ : 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 20:45:48

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 อันดับ

ศึกษาสงเคราะห์

โดย วัดบัวหวั่น

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2567

เปิดดู : 52