เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8328 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8834 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7161 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ศาสนบุคคล

พนม ฐานวํโส

วัดบางปลา

ต. บ้านเกาะ อ. เมืองสมุทรสาคร

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 09-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-12-2564

พระอธิการชัยวัฒน์ อาทิตฺโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโพธิ์เศรษฐีวนาราม

ต. บ่อพลับ อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 09-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระครูสุวรรณเมธาภรณ์ (ทอง) ติกขเวโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดไร่เกาะต้นสำโรง

ต. พระประโทน อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 09-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระสำรวย สุทฺธิเสวี

วัดบางพระ

ต. บางแก้วฟ้า อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 07-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระอาทิตย์ อุทยสิริ

วัดบางพระ

ต. บางแก้วฟ้า อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 07-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระสุธี สุเมโธ

วัดบางพระ

ต. บางแก้วฟ้า อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 07-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 31-01-2565

พระครูธรรมธร ชะออม ขนฺติโก

วัดบางพระ

ต. บางแก้วฟ้า อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 07-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระครูอนุกูลพิศาลกิจ (สำอางค์) ปภสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบางพระ

ต. บางแก้วฟ้า อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 07-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระปรัชญา ฐิติโก

วัดบ้านยาง

ต. บ้านยาง อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 05-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระเชิง วิชโย

วัดบ้านยาง

ต. บ้านยาง อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 05-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระไชยา ยสินฺธโร

วัดบ้านยาง

ต. บ้านยาง อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 05-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระมหาเอกสิทธิ์ ชยสิทฺโธ

สำนักสงฆ์ศรีมหาโชติ

ต. วังไผ่ อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-02-2565

พระครูพิจิตรสรคุณ (พรประสิทธิ์) ปภากโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบางเเก้ว

ต. บางแก้ว อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 04-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระครูสังฆรักษ์สมบัติ คงฺควณฺโณ

วัดไทร

ต. ท่ากระชับ อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-06-2566

พระครูสังฆรักษ์ชัยยุทธ ฐิตธมฺโม

วัดใหม่สุคนธาราม

ต. วัดละมุด อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-09-2566

พระครูนวกิจโสภณ (โกศล) ปริปุณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดใหม่สุคนธาราม

ต. วัดละมุด อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-01-2565

พระครูสุวรรณโพธิธัช สุขเวสโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโพธิ์ทอง

ต. วังศรีราช อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระครูสังฆรักษ์สมชาย (หนุ่ม) นาควโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหลวง (ประชาบูรณะ)

ต. ท่าพระยา อ. นครชัยศรี

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2565

พระบุญเลี้ยง โกสลฺโล

วัดบ้านยาง

ต. บ้านยาง อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 02-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระนิคม ปวฑฺฒโน

วัดอินทราราม

ต. โพรงมะเดื่อ อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 01-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 16-01-2565

พระครูสีลสุทธิคุณ (สอาด) ขนฺติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทัพยายท้าว

ต. หนองปากโลง อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 01-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระสมุห์จรูญ ขนฺติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ้านยาง

ต. บ้านยาง อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 01-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-02-2565

พระปลัดมานพ ฐานมุตฺตโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองงูเหลือม

ต. หนองงูเหลือม อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 01-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 13-01-2565

พระครูวิจิตรสรคุณ โชติญาโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทัพหลวง

ต. ทัพหลวง อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 30-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-09-2565

พระมหาทองสุข สุทฺธสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดรัตนรังสี

ต. โพรงมะเดื่อ อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 30-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-12-2564

พระครูพิพัฒน์สุตกิจ ฐิตเมโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบางแขม

ต. บางแขม อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 30-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระครูกาญจนสิริพัฒน์ ฐิตญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เสาหงส์

ต. หนองกุ่ม อ. บ่อพลอย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 23-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-11-2564

พระครูศรีธรรมวราภรณ์ ธมฺมปสฏฺโฐ

วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

ต. บ้านใต้ อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-11-2564

พระครูวินัยธรไพฑูรย์ วชิรสุวณฺโณ

วัดนาใหม่

ต. วังไผ่ อ. ห้วยกระเจา

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 17-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระธีรพงษ์ สาทโร

วัดราษฎร์บำรุง

ต. คลองมะเดื่อ อ. กระทุ่มแบน

จ. สมุทรสาคร

ข้อมูลเมื่อ : 16-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2567

787 รายการ / 27 หน้า
2
3
4
5
6
7
8