เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระสมุห์กฤษณะ เฉกแสงทอง

ฉายา
มหาปญฺโญ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
21 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ตำแหน่ง

เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลทัพหลวง

จำนวนเข้าดู : 119

ปรับปรุงล่าสุด : 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 20:21:18

ข้อมูลเมื่อ : 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 16:03:11

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติ
พระ กฤษณะ ฉายา มหาปญฺโญ นามสกุล เฉกแสงทอง เกิดวันที่ 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2545
อุปสมบท
วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ พัทธสีมา วัดหนองกระถิน ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
พระอุปัชฌาย์ พระครูเกษมสุวรรณคุณ
พระกรรมวาจาจารย์ พระสุวัฒน์ จนฺทธมฺโม
พระอนุสาวนาจารย์  พระเอกชัย ฐิตโสภโณ
การศึกษา
วุฒิทางโลก ป.6 ปี พ.ศ.2556
นักธรรมตรี ปี พ.ศ.2557
นักธรรมโท ปี พ.ศ.2558
นักธรรมเอก ปี พ.ศ.2560
งานปกครอง
ปี พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเลขานุุการเจ้าคณะตำบลทัพหลวง

 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2560

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2556
โรงเรียนบ้านหนองกระถิน