เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8789 รูป
สามเณร
345 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9350 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7595 รูป
ลาสิกขา
17 รูป
มรณภาพ
2 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
สามเณรศตวรรษ ชายทวีป

ฉายา

สถานภาพ
สามเณร (ไทย)

อายุ
20 ปี

E-mail
ิbestykhadong2563@gmail.com

Line ID
0936158640

Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075469353975

จำนวนเข้าดู : 42

ปรับปรุงล่าสุด : 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 08:49:46

ข้อมูลเมื่อ : 31 มกราคม พ.ศ. 2565 22:57:27

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
ชื่อนายศตวรรษ   นามสกุลชายทวีป
วัน/เดือน/ปีเกิด :  วันที่  ๓  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๔๔
ที่อยู่ : เลขที่  ๘๒  หมู่ที่  ๑๑  ต.นาอุดม  อ.นิคมคำสร้อย  จ.มุกดาหาร
เชื้อชาติ :  ไทย     สัญชาติ :  ไทย
ประกอบอาชีพ :  กสิกรรม
บิดา :  นายอนงค์  ชายทวีป                  เชื่อชาติ/สัญชาติ :  ไทย
มารดา :  น.ส.ภิมลวรรณ  ดีดวงพันธ์      เชื้อชาติ/สัญชาติ :  ไทย

 
บรรพชา/อุปสมบท
เมื่อวันที่  ๒๒  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐
หนังสือสุทธิเลขที่ :  ๑๐๘๙๐๘๗  ออกให้  ณ  วันที่  ๔  กันยายน  ๒๕๖๐
พระอุปัชฌาย์ :  พระครูโสภณธรรมประยุต
พระกรรมวาจาจารย์ :  -
พระอนุสาวนาจารย์ :  -
ณ  พัทสีมา  วัดมัชฌิมบุรี  ต.หนองหาน  อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี
 
สังกัดวัดปัจจุบัน
เมื่อวันที่  ๑๕  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓
ลงนามเจ้าอาวาส : พระครูสถิตบุญเขต
เจ้าอาวาสปัจจุบัน : พระครูธรรมธรพีระ  อภิวฒฺฑโน
วัดกลางบางแก้ว  ต.นครชัยศรี  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม

วิทยฐานะ
ทางโลกสำเร็จการศึกษาสูงสุด  :  ม.๖  
เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านขอนแก่น
ทางธรรมสำเร็จการศึกษาสูงสุด : นธ.เอก
เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๖๓   สำนักเรียนวัดมัชฌิมบุรี  คณะจังหวัดอุดรธานี
 
ตำแหน่งหน้าที่ทางคณะสงฆ์
-
 
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2563