เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8789 รูป
สามเณร
345 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9350 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7595 รูป
ลาสิกขา
17 รูป
มรณภาพ
2 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระชัยวัฒน์ แซ่อึ้ง

ฉายา
ชุตินฺธโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
30 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 34

ปรับปรุงล่าสุด : 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 08:55:48

ข้อมูลเมื่อ : 31 มกราคม พ.ศ. 2565 22:55:09

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
ชื่อนายชัยวัฒน์   นามสกุลแซ่อึ้ง
วัน/เดือน/ปีเกิด :  วันที่  ๒๖  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๓๕
ที่อยู่ : เลขที่  ๑๐๖  หมู่ที่  ๑๐  ต.บางภาษี  อ.บางเลน  จ.นครปฐม
เชื้อชาติ :  ไทย     สัญชาติ :  ไทย
ประกอบอาชีพ :  พนักงาน / ลูกจ้าง
บิดา : นายวิชัย  แซ่อึ้ง              เชื่อชาติ/สัญชาติ :  ไทย
มารดา :  นางปราณี  โพธิ์วัง      เชื้อชาติ/สัญชาติ :  ไทย
 
บรรพชา/อุปสมบท
เมื่อวันที่  ๖  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗
หนังสือสุทธิเลขที่ :  ๐๔๐๘๖๑๒  ออกให้  ณ  วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘
พระอุปัชฌาย์ :  พระมหาลำนวน  ธมฺมธโร
พระกรรมวาจาจารย์ :  พระมหาสมพร  เขมงฺกโร
พระอนุสาวนาจารย์ :  พระครูสังฆรักษ์ปรีชา  ปณฺฑิโต
ณ  พัทสีมา  วัดบึงลาดสวาย  ต.บางภาษี  อ.บางเลน  จ.นคาปฐม

สังกัดวัดปัจจุบัน
เมื่อวันที่  ๖  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗
ลงนามเจ้าอาวาส : พระจรัญ  จารุธมฺโม
เจ้าอาวาสปัจจุบัน : พระครูปลัดวิทยา  ฐานธมฺโม
วัดไผ่สามตำลึง  ต.ไทรงาม  อ.บางเลน  จ.นครปฐม

วิทยฐานะ
ทางโลกสำเร็จการศึกษาสูงสุด  :  ม.๖  
เมื่อ  พ.ศ.  -  โรงเรียน  -
ทางธรรมสำเร็จการศึกษาสูงสุด : นธ.เอก
เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๖๐   สำนักเรียนวัดไผ่สามตำลึง  คณะจังหวัดนครปฐม
 
ตำแหน่งหน้าที่ทางคณะสงฆ์
-
 
 
 
 

สังกัดที่วัด