เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1453 วัด
สำนักสงฆ์
79 วัด
ที่พักสงฆ์
60 วัด
วัดร้าง
0 วัด
วัดทั้งหมด
1604 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
7447 รูป
สามเณร
313 รูป
แม่ชี
71 รูป
ศิษย์วัด
39 คน
บุคคลทั่วไปชาย
34 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
59 คน
ทั้งหมด
7963 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
44 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
0 รูป
ศิษย์วัด
5 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
76 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
6391 รูป
ลาสิกขา
10 รูป
มรณภาพ
0 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
รักชาติ โพธิ์รักษา

ฉายา
ธมฺมวิริโย

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
45 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 14

ปรับปรุงล่าสุด : 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 20:47:13

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 15:23:20

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
ชื่อนายรักชาติ นามสกุลโพธิรักษาตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๓ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีกุน  ตรงกับวัน ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๙
บิดาชื่อนายนายสำรวย มารดาชื่อ -


ภูมิลำเนา (บ้านเกิด)
89/2 ม.6 ถ.วัดกลางคลอง ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร


อุปสมบท 
ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๓ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีฉลู  ตรงกับวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๐ ณ วัดอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พระอุปัชฌาย์ พระครูสาครธรรมานุวัตร ๑ ม.๔ วัดอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พระกรรมวาจาจารย์ พระมนูญ เขมวํโส ๑ ม.๔ วัดอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พระอนุสาวนาจารย์ พระกมล กมโล วัดเกษตรพันธาราม ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร


วิทยาฐานะ
น.ธ.เอก
ป.ธ.๔

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 4

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2542
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนวัดกลางอ่างแก้ว