เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8470 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9008 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7299 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระสมพงษ์ ไกรสมโภชน์

ฉายา
อาจาโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
58 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 58

ปรับปรุงล่าสุด : 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 08:54:09

ข้อมูลเมื่อ : 31 มกราคม พ.ศ. 2565 22:54:07

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
ชื่อนายสมพงษ์    นามสกุลไกรสมโภชน์
วัน/เดือน/ปีเกิด :  วันที่  ๒๐  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๐๗
ที่อยู่ : เลขที่  ๒๕  หมู่ที่  ๘  ต.บางภาษี  อ.บางเลน  จ.นครปฐม
เชื้อชาติ :  ไทย     สัญชาติ :  ไทย
ประกอบอาชีพ :  กสิกรรม
บิดา : นายไสว   ไกรสมโภชน์           เชื่อชาติ/สัญชาติ :  ไทย
มารดา :  นางสว่าง  ไกรสมโภชน์      เชื้อชาติ/สัญชาติ :  ไทย

บรรพชา/อุปสมบท
เมื่อวันที่  ๒๐  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘
หนังสือสุทธิเลขที่ :  ๑๑๒๐๓๓๓  ออกให้  ณ  วันที่  ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๘
พระอุปัชฌาย์ :  พระครูกิตติภัทรคุณ  (สมควร  กิตติภทฺโท)
พระกรรมวาจาจารย์ :  พระจรัญ  จารุธมฺโม
พระอนุสาวนาจารย์ :  พระมานะ  อติปญฺโญ
ณ  พัทสีมา  วัดไผ่สามตำลึง  ต.ไทรงาม  อ.บางเลน  จ.นครปฐม
 
สังกัดวัดปัจจุบัน
เมื่อวันที่  ๒  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘
ลงนามเจ้าอาวาส : พระครูกิตติภัทรคุณ  (สมควร  กิตติภทฺโท)
เจ้าอาวาสปัจจุบัน : พระครูปลัดวิทยา  ฐานธมฺโม
วัดไผ่สามตำลึง  ต.ไทรงาม  อ.บางเลน  จ.นครปฐม

วิทยฐานะ
- ทางโลกสำเร็จการศึกษาสูงสุด  :  ม.๖  
เมื่อ  พ.ศ. ๒๕๒๕  โรงเรียนวัดประสาท
- ทางธรรมสำเร็จการศึกษาสูงสุด : นธ.โท
เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๐๕  สำนักเรียนวัดไผ่สามตำลึง  คณะจังหวัดนครปฐม
 
ตำแหน่งหน้าที่ทางคณะสงฆ์
-
 
 
 
 

สังกัดที่วัด