เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมนต์เดชา ไตรโรจน์

ฉายา
เมตฺตจิตฺโต

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
40 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม

จำนวนเข้าดู : 44

ปรับปรุงล่าสุด : 24 มกราคม พ.ศ. 2565 19:38:46

ข้อมูลเมื่อ : 24 มกราคม พ.ศ. 2565 16:44:24

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
               ชื่อ  มนต์เดชา   นามสกุล  ไตรโรจน์   เกิดวันที่  ๒  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๔  ตรงกับวัน  ๖  ฯ   ๑๑   ปีระกา
               บิดาชื่อ  นายนิวัฒน์   นามสกุล  ไตรโรจน์   มารดาชื่อ  นางอ้อย  นามสกุล  คิมโน
ภูมิลำเนา
              อยู่บ้านเลขที่   ๗๕   หมู่ที่  ๕   ตำบลสามควายเผือก  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
บรรพชา
           วันที่  ๘   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖   ตรงกับวัน  ๕  ฯ   ๖   ปีมะแม
           พระอุปัชฌาย์   พระครูพิทักษ์วีรธรรม   วัดสิงห์   ตำบลท่าพระยา   อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม
อุปสมบท
           วันที่  ๘  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ตรงกับวัน  ๕  ฯ   ๖  ปีมะแม
            พระอุปัชฌาย์  พระครูพิทักษ์วีรธรรม  วัดสิงห์  ตำบลท่าพระยา  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม
            พระกรรมวาจาจารย์  พระครูวิสทธาจารวิมล  วัดสามกระบือเผือก  ตำบลสามควายเผือก  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
            พระอนุสาวนาจารย์  พระมหาไพบูลย์  วิปุโล   วัดท่าใน  ตำบลท่าพระยา  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม
สังกัดวัด
          วัดสามกระบือเผือก  ๖๑  หมู่ที่  ๔  ตำบลสามควายเผือก  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
การศึกษา
               พ.ศ.  ๒๕๓๐         สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา
              พ.ศ.  ๒๕๓๓          สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
              พ.ศ. ๒๕๔๖           สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นตรี
              พ.ศ. ๒๕๔๘           สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นโท
              พ.ศ. ๒๕๕๑            สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก
 
งานการปกครอง
             พ.ศ.  ๒๕๕๓            เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม
สมณศักดิ์  (ฐานานุกรม)

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2546
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2548
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2551

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2530
โรงเรียน---
วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2533
โรงเรียน---