เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระไฟฑูรย์ บริบูรณ์หิรัณธนา

ฉายา
ภทฺททินฺโน

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
63 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 38

ปรับปรุงล่าสุด : 25 มกราคม พ.ศ. 2565 10:55:22

ข้อมูลเมื่อ : 24 มกราคม พ.ศ. 2565 16:11:26

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม  
                  เกิดวันที่   ๑   เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๐๒    ตรงกับวัน   ๖   ฯ   ๑๒     ปี วอก
                  บิดาชื่อ  นายประทุม   นามสกุล  บริบูรณ์หิรัญธนา    มารดาชื่อ  นางสำรวย   จันจินดา
ภูมิลำเนา      
                 อยู่บ้านเลขที่   ๙๙๙/๑๕๘   หมู่ที่   ๔   ตำบลเทพารักษ์    อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ
บรรพชา
            วันที่   ๑๔    เดือน   ตุลาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๕     ตรงกับวัน    ๑     ฯ     ๑๐      ปีมะโรง
            พระอุปัชฌาย์   พระศรีธีรวงศ์   วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร  ตำบลพระประโทน  อำเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม
อุปสมบท
             วันที่  ๑๔     เดือน   ตุลาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๕      ตรงกับวัน    ๑    ฯ     ๑๐     ปี มะโรง
              พระอุปัชฌาย์  พระศรีธีรวงศ์   วัดพระประโทณเจดียวรวิหาร   ตำบลพระประโทน  อำเภอเมืองนครปฐม   จังหวัดนครปฐม
             พระกรรมวาจาจารย์   พระมหาถาวร    ฐานวโร   วัดห้วยจระเข้   ตำบลพระปฐม  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
             พระอนุสาวนาจารย์   พระพัชรินทร์   วชิรุตฺตโม   วัดสามกระบือเผือก   ตำบลสามควายเผือก  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
สังกัดวัด
            วัดสามกระบือเผือก   ๖๑   หมู่ที่   ๔   ตำบลสามควายเผือก   อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
การศึกษา
              พ.ศ. ๒๕๑๑       สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา   โรงเรียนบ้านพงหัวยาง
              พ.ศ. ๒๕๕๖       สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นตรี
              พ.ศ. ๒๕๕๙       สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นโท
              พ.ศ.  ๒๕๖๑       สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก
 
งานการปกครอง
 
สมณศักดิ์  (ฐานานุกรม)

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2556
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2559
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2561

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2511
โรงเรียนบ้านพงหัวยาง