เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระศุภกฤษ์ เดชอุดม

ฉายา
เมตฺตาวิหารี

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
43 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 65

ปรับปรุงล่าสุด : 25 มกราคม พ.ศ. 2565 10:55:06

ข้อมูลเมื่อ : 24 มกราคม พ.ศ. 2565 15:54:28

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม 
                 ชื่อ   ศุภกฤษ์    นามสกุล  เดชอุดม   เกิดวันที่   ๑๒   เดือน  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๒๒  ตรงกับวัน   ๗     ฯ     ๕     ปีวอก
                 บิดาชื่อ  นายกระบวน   เดชอุดม    มารดาชื่อ   นางประเทือง   บัวคลี่
ภูมิลำเนา
                 อยู่บ้านเลขที่   ๔๙/๔   หมู่ที่   ๘    ตำบลสามควายเผือก   อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
บรรพชา
                วันที่   ๖     เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.   ๒๕๕๓    ตรงกับวัน   ๓    ฯ     ๘   ปี ขาล
                พระอุปัชฌาย์   พระครูพิทักษ์โพธิวัฒน์    วัดศรีมหาโพธิ์   ตำบลศรีมหาโพธิ์   อำเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม
อุปสมบท
              วันที่   ๖   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓    ตรงกับวัน  ๓    ฯ    ๘    ปี ขาล
              พระอุปัชฌาย์   พระครูพิทักษ์โพธิวัฒน์   วัดศรีมหาโพธิ์   ตำบลศรีมหาโพธิ์   อำเภอนครชัยศรี    จังหวัดนครปฐม
              พระกรรมวาจาจารย์   พระสมุห์ไพรวัน  คุณวนฺโต   วัดโคกเขมา  ตำบลแหลมบัว  อำเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม
              พระอนุสาวนาจารย์   พระมหาระพิน  อภิชาโน   วัดโคกเขมา  ตำบลแหลมบัว  อำเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม
สังกัดวัด
             วัดสามกระบือเผือก   ๖๑  หมู่ที่   ๔    ตำบลสามควายเผือก  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
การศึกษา
              พ.ศ.  ๒๕๓๔           สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่  ๖  โรงเรียนบ้านขุนประเทศ
              พ.ศ.  ๒๕๔๓           สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นตรี
              พ.ศ.  ๒๕๔๔           สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นโท
              พ.ศ.  ๒๕๔๕           สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก
 
งานการปกครอง
 
สมณศักดิ์  (ฐานานุกรม)

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2543
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2544
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2545

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2534
โรงเรียนบ้านขุนประเทศ