เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระยุทธนา สถิรพันธุ์

ฉายา
ญาณธโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
64 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม

จำนวนเข้าดู : 34

ปรับปรุงล่าสุด : 25 มกราคม พ.ศ. 2565 10:54:53

ข้อมูลเมื่อ : 24 มกราคม พ.ศ. 2565 15:39:28

 
 
 
 

ประวัติ

สถานะเดิม
                ชื่อ  ยุทธนา  นามสกุล  สถิรพันธุ์    เกิดวันที่   ๓๐   เดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕๐๒  ตรงกับวัน   ๖   ฯ    ๖    ปีจอ
ภูมิลำเนา
               อยู่บ้านเลขที่  ๘๑    ตำบลนครปฐม   อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
                บิดาชื่อ  นายใช่ชี่  นามสกุล  สถิรพันธุ์    นามมารดา  นางสุนีย์  จำปาทอง
บรรพชา
              วันที่   ๒๘    เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒   ตรงกับวัน    ๗    ฯ    ๗    ปีชวด
              พระอุปัชฌาย์   พระครูพิทักษ์วีรธรรม  วัดสิงห์   ตำบลท่าพระยา  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม
อุปสมบท
             วันที่  ๒๘  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒   ตรงกับวัน  ๗  ฯ   ๗   ปีจอ
             พระอุปัชฌาย์   พระครูพิทักษ์วีรธรรม  วัดสิงห์  ตำบลท่าพระยา  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม
            พระกรรมวาจาจารย์   พระครูปลัดสุชิน  ธมฺเมสโก  วัดธรรมศาลา  ตำบลธรรมศาลา  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
            พระอนุสาวนาจารย์  พระมหาไพบูลย์  วิปุโล  วัดท่าใน  ตำบลท่าพระยา  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม
สังกัดวัด
           วัดสามกระบือเผือก   ๖๑  หมู่ที่   ๔   ตำบลสามควายเผือก  อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม
การศึกษา
             พ.ศ.  ๒๕๑๕      สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา   โรงเรียนเทศบาล  ๒  วัดพระงาม
             พ.ศ.  ๒๕๑๙      สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
             พ.ศ.  ๒๕๕๓       สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นตรี
             พ.ศ.  ๒๕๕๔        สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นโท
             พ.ศ. ๒๕๕๕        สำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก
งานการปกครอง
             พ.ศ.  ๒๕๕๖       เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม
             พ.ศ.  ๒๕๕๙       เป็นพระคู่สวด
สมณศักดิ์  (ฐานานุกรม)

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2553
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2524
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2555

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2515
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดพระงาม
วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2519
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย