เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7296 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูศรีสาครกิจ ศรีลาราช

ฉายา
ภูริวฑฺฒโน

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
47 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนบาลี
เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นพระจริยานิเทศก์
เป็นพระปริยัตินิเทศก์
เป็นพระวินยาธิการ

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม

จำนวนเข้าดู : 244

ปรับปรุงล่าสุด : 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565 14:03:48

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 13:27:30

 
 
 
 

ประวัติ

พระมหาอานนท์ ฉายา ภูริวฑฺฒโน อายุ ๔๕ พรรษา ๒๕

วิทยฐานะ
น.ธ. เอก ป.ธ. ๖ วัดเจษฎาราม ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
-ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง


สถานะเดิม
ชื่อ อานนท์ นามสกุล ศรีลาราช เกิดวันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๙ บิดา นายบุญยู้ มารดา นางคัมภีร์ บ้านเลขที่ ๒๐๑ ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

บรรพชา
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ วัดแสนสำราญ ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิเศษธรรมคุณ วัดแสนสำราญ ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

อุปสมบท
วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙ วัดแสนสำราญ ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิเศษธรรมคุณ วัดแสนสำราญ ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูภัทรวรกิจ วัดโพนบก ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
พระอนุสาวนาจารย์ พระครูวรปัญญาภรณ์ วัดพุทธาวาสตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

วิทยฐานะ
พ.ศ. ๒๕๓๒ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมต้น โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. ๒๕๓๖ สอบได้นักธรรมชั้นเอก คณะจังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. ๒๕๔๖ สอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสาคร

งานปกครอง
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นพระวินยาธิการ

พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง)

งานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดเจษฎาราม
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นวิทยากรการอบรมบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ภาค ๑๔ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นพระจริยนิเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นพระปริยัตินิเทศ


 

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 6

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.3
ปีที่จบ พ.ศ. 2532
รร.บ้านโนนคำทราย