เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8531 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9073 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7361 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระอนงค์ ไม่มีนามสกุล

ฉายา
โรจนวํโส

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
81 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 31

ปรับปรุงล่าสุด : 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 17:51:16

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 13:27:09

 
 
 
 

ประวัติ

ชื่อ   พระอนงค์  ฉายา  โรจนวํโส  อายุ  ๘๐  พรรษา ๑๐
สถานะเดิม  ชื่อ นาย  อนงค์  ไชยมานิตย์  เกิด วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.๒๔๘๔
บิดา ชื่อ นาย ประเสร็ฐ   ไชยมานิตย์  มารดาชื่อ นาง  จำเริญ  ไชยมานิตย์ 
อยู่บ้านเลขที่  ๔๕/๑ หมู่ที่  ๓  ตำบลสามบัณฑิต  อำเภออุทับ   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อุปสมบท   วันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ณ  วัดทุ่งนาตาปิ่น  ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง   จังหวัดสุพรรณบุรี 
พระอุปัชฌาย์  พระครูโกศลคชเขต  วัดด่านช้าง  ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง   จังหวัดสุพรรณบุรี 
พระกรรมวาจาจารย์  พระสุนันท์  สุนนฺโท  วัดบรรหาร  ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง   จังหวัดสุพรรณบุรี 
พระอนุสาวนาจารย์  พระสุธน  จารุธมฺโม  วัดทุ่งนาตาปิ่น  ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง   จังหวัดสุพรรณบุรี 
วิทยฐานะ
พ.ศ. ๒๕๒๓    สำเร็จการศึกษาประถม โรงเรียนวัดบ้านหีบ

สังกัดที่วัด