เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8531 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9073 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7361 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระอธิการวิชัย มั่นหมาย

ฉายา
วิสุทโธ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
54 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดเขาสวรรค์

จำนวนเข้าดู : 73

ปรับปรุงล่าสุด : 13 มกราคม พ.ศ. 2566 20:01:11

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 13:16:38

 
 
 
 

ประวัติ

ชื่อ   พระวิชัย  ฉายา วิสุทโธ  อายุ  ๕๓  พรรษา ๘
สถานะเดิม  ชื่อ นาย  วิชัย  หมายมั่น  เกิด วันที่  ๕  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๑๒
บิดา ชื่อ นาย พวง   หมายมั่น  มารดาชื่อ นาง  ขนุน  หมายมั่น
อยู่บ้านเลขที่  ๒๙๖ หมู่ที่  ๑๒  ตำบลทาม  อำเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ
อุปสมบท   วันที่  ๑๕ มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ณ  วัดชนประชาเทพนิมิต  ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง   จังหวัดสุพรรณบุรี 
พระอุปัชฌาย์  พระครูชลประชาพิพัฒน์  วัดชนประชาเทพนิมิต  ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง   จังหวัดสุพรรณบุรี 
พระกรรมวาจาจารย์  พระสุนันท์  สุนนฺโท  วัดบรรหาร  ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง   จังหวัดสุพรรณบุรี 
พระอนุสาวนาจารย์  พระสุธน  จารุธมฺโม  วัดทุ่งนาตาปิ่น  ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง   จังหวัดสุพรรณบุรี 
วิทยฐานะ
พ.ศ. ๒๕๒๓    สำเร็จการศึกษามัธยม โรงเรียนนาคำวิทยา
พ.ศ. ๒๕๖๐    สอบไล่ได้นักธรรมชั้น  เอก สำนักศาสนศึกษาวัดชนประชาเทพนิมิต  ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
งานปกครอง
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเจ้าอาวาส,

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2560